Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)

Reklaam
Reklaam

Saada vihje

Saada meile vihje mõnest sündmusest, mida võiks kajastada; isikust, kellest võiks teha portreeloo või teemast, mis vääriks arvamuslugu/diskussiooni. Saata võib ka fotosid või linki fotodele, videomaterjalile. Vihje saatja jääb soovi korral anonüümseks.

Saada vihje