Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Asjaajamises on sel aastal muudatusi

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Kirikukogu muutis sügisistungjärgul konsistooriumi ettepanekul asjaajamise protseduuri EELKs.
Seni saatis kogudus konsistooriumi kirjad ja osa protokolle praosti kaudu, sealjuures enamik dokumente esitati praostile kahes eksemplaris.
Alates 1. jaanuarist saadab kogudus kõik koguduse juhtorganite (täiskogu, nõukogu, juhatuse ja revisjonikomisjoni) koosolekute protokollide ärakirjad, aruanded ja konsistooriumile suunatud kirjad otse konsistooriumi ühes eksemplaris.
Konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keele sõnul võib dokumente saata nii posti kui e-posti teel. «E-postiga saadetav protokolli ärakiri ei pea olema digiallkirjastatud, see peab kandma koosoleku juhataja digitaalallkirja üksnes juhul, kui koguduse juhtorgani otsusega on valitud koguduse nõukogu või juhatus (ka valimisperioodide vahepealsel ajal toimunud muudatused nõukogu või juhatuse koosseisus,» selgitab Ülle Keel. «Koosoleku protokollile tuleb lisada kaaskiri üksnes juhul, kui kogudus on langetanud otsuse, mis nõuab konsistooriumi luba või kooskõlastust ja kus on vaja koguduse juhtorgani otsust põhjendada, täpsustada ning esitada lisamaterjale.»
Konsistooriumi kantselei edastab kõik protokollid ja koguduse taotlused elektronposti teel praostile, küsides vajadusel praosti arvamust. Praostkonna ja konsistooriumi kantselei vahetavad dokumente elektronposti teel.
Teine muudatus kirikuseadustikus puudutab revisjoni tegemist. Kellel võimalus, viivad edaspidigi läbi põhjaliku revisjoni. Kellel kompetentset revidenti raskem leida, saavad revisjoni teha vastavalt oma võimetele ja võimalustele.
Kirikuseadustiku muudetud tekst on üleval sisevõrgus: http://www.eelk.ee/intranet/seadus_seadustik.php.

Eesti Kirik