Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

EELK misjonipüha läkitus

/ Autor: , / Rubriik: Uudised / Number:  /

Armsad EELK vaimulikud, asutuste juhid ja kogu­dus­te kaastöölised – vennad ja õed Kristuses!

Rõõmuga esitame teile üleskutse tähistada 25. oktoobril oma koguduses misjonipüha! See püha meie kiriku kalendris tuletab meelde kirikutöö peamist eesmärki – et kõik inimesed leiaksid tee vaimus uuenemisele ja igavesele pääsemisele.

Tänavuse misjonipüha evangeeliumisalm ütleb: „Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: „Rahu olgu sellele kojale!““ (Lk 10:3,5)

Tekstis saab esile tuua kolme teemat. Esiteks läkitust. Teiseks tõdemust, et sõnumiviija jagab päästesõnumit kurjas maailmas. Kolmandaks, olgu meie lipukiri „Rahu kõigile!“.

Hoidkem siis pilk ikka ülesande andjal, mitte neil, kes Kris­tuse tööd hirmutamisega takistada püüa­vad. Jagame Jumala rahu, aga rahulolu ise­endaga võib halvata innustumise Pühast Vaimust. Seepärast on oluline läkitust meenutada ja küsida, kas ma olen misjonikutse endas elavana hoidnud.

Tulgu ka tänavune misjonipüha kogudustele õnnistuseks, nii et tahe „kogu maailm ära misjo­neerida“ püsiks!

EELK Misjonikeskuse koostööpakkumine püsib koguduste suunal. Soovime, et koguduseliikmed saaksid kaasa haaratud misjoni eesmärgist ning mõjutaksid oma eluga inimesi pöörduma Kristuse poole.

Osaleme välismisjoni protsessis, toetades misjonäre, keda oleme läkitanud, ja tänades nende eest, kes Eestis töötavad.

Misjonit saab ellu viia, kui jätkub palvetajaid ja annetajaid. Misjonitöö infot saate koduleheküljelt: www.misjonikeskus.ee. Täname igat toetajat! Misjoni­pühalgi kutsume kogudusi tegema korjan­dust ja saatma tulu SA EELK Misjonikeskuse kon­tole EE551010602016015008 SEB-s või EE482200001120254269 Swedbankis. Märgusõnaks kirju­tada „Ersa“.

Tänavu, rahvusvahelisel piibliaastal, toeta­me annetustega Vana Testamendi tõlki­mist sugulas­rahvale Mordvas: ersadele. Tõlkemees­kon­nas osa­leb EELK misjonär Liliann Keskinen. Roh­kem infot: https://misjonikeskus.eelk.ee/valis­misjon/liliann-keskinen-2/.

Soovime õnnistatud misjonipüha EELK kogudustele!

6.10.20

Katrin Helena Melder,

assessor, praost

Leevi Reinaru,

juhataja

Sihtasutus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus