Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Inglismaa kirikute üldsinodil oli arutusel ka naispiiskoppide küsimus

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Canterbury katedraal. InternetPeapiiskop Andres Põder osales koos abikaasa Marje Põderi ja Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Piiriga Canterbury peapiiskopi Rowan Williamsi kutsel Inglismaa kiriku üldsinodil.
Lisaks pidasid Kodu-Eesti vaimulikud E.E.L.K. assessori Virve Jamesi kutsel Leicesteri Eesti Majas kohalikule eesti kogukonnale jumalateenistuse, millest võttis osa 20 kaasmaalast.
Eeskujuks riiklik juhtimismudel
Inglismaa üldsinodi töökorraldus põhineb Inglismaa parlamendi korral. See on jagatud kolmeks kojaks: ilmikud, vaimulikud ja piiskopid.
Sinodi päevakorras olid kirik­like organite aruanded, õpetuskomisjoni moodustamine, pensioni teema, naispiiskoppide küsimus, oikumeenilised suhted ja kiriku elu puudutavad küsimused. Välissuhete raames käsitleti raportit Palestiinas elavate kristlaste toetamisest ja terrori vastu võitlemisest. Sisemisjoni teemal kuulati aruannet «Jagades lunastuse evangeeliumi».
Sinod käsitles küsimust, kas lubada diakoniteks, preestriteks ja piiskoppideks ordineerida lahutatud isikuid, kes on uuesti abiellunud. Veel oli teemaks uue abieluseadusega ning koguduse ja kihelkonna mõistega seonduv ning arutati, kas lubada kaaspreestreid kogudustes, kus teenivad ordineeritud vaimulikud on abielupaar. Siiani kehtiva tava järgi nimetatakse koguduse juhtivat vaimulikku kirikhärraks (koguduseõpetaja) ja teised on abilised.
Liturgilise komisjoni 2006.–2010. a aruanne võttis kokku uue jumalateenistuse liturgia käsiraamatu «Common Worship» reformide läbiviimise, koolituse ja tagasiside. Rahul ei olda ristimistalitusega. Jumalateenistuse muutmise aruanne analüüsis koolitust ja abimaterjalide kättesaadavust. Liturgiliste tekstide juures käsitleti nädalasisest lisalektsionaari. Tulemas on veel lisamaterjale, näiteks armulauapalved. Jäi kõlama soovitus kasutada meediat, mille abil saaks inimesi enam kiriku juurde tuua.
Arutati misjoni rahastamist ja arendust. Samuti kirikuhoonete finantseerimist, eriti ajalooliste ja muinsuskaitse all olevate hoonete haldamist. Kuulati ära piiskopkondade piire ning sufragaanpiiskoppide ja arhidiakonite rolli käsitlevad aruanded ja soovitused.
Sinod pooldas naispiiskoppide ametisse seadmist
Naispiiskoppidega seotud materjalid saadeti edasi piiskopkonna sinoditele parandusettepanekute tegemiseks. Piiskoppide koda peab välja töötama käitumisjuhise neile kogudusevaimulikele, kellel oma usuliste veendumuste ja südametunnistuse põhjal on raske aktsepteerida naispreestreid ja -piiskoppe.
Sinod oli naiste piiskopiametisse seadmise poolt. Selle küsimuse lõplikuks hääletuseks üldsinodil oodatakse piiskopkondade sinodite tagasisidet. Edasi liigub küsimus parlamenti, kus alam- ja ülemkojal on võimalik see heaks kiita või tagasi lükata. Heakskiidu puhul on kuningannal õigus seadus välja kuulutada.
Parlamendi esindaja väljendas sinodil arvamust, et parlamendiliikmetele on tähtis naiste, meeste, vähemuste ning samasoolises partnerluses elavate inimeste käsitlemine võrdselt ja samade õigustega seaduse ees. Üldsinodi enamik aga ei soovi, et parlament sekkuks kiriku siseellu ning dikteeriks õpetuse ja kirikliku elu korraldust.
Üldsinodi raames toimusid ka koosolekud, kus erinevad kojad, komisjonid ja huvigrupid pidasid omavahel nõu, ning armulauaga hommikujumalateenistused ja õhtupalvused. Viimasel päeval peeti pidulik armulauaga lõpujumalateenistus.
Gustav Piir