Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Inimeste keskele tulles

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Kirik ja tema sõnum asub Eesti ühiskonnas omapärases olukorras. Ühelt poolt on eestlased küll osalised õhtumaisest kristlikust kultuuritraditsioonist, teiselt poolt puuduvad suurel hulgal inimestest elementaarsed teadmised kristluse olemusest.
Kristlus ja kirik on osa ajaloost, millel on küll kultuuriline väärtus, kuid millel ei ole märkimisväärset kohta inimeste igapäevaelus ja teadvuses. Sageli opereeritakse eelarvamusega, millel on vähe ühist nende väärtuste ja selle sõnumiga, mida kristlus tegelikult endas kannab ja mida ta inimestele ka tänapäeval pakkuda tahab. Kirikul kui Kristuse sõnumi kandjal on kohustus kuulutada seda kõigele ilmale ja teha seda inimeste keskel, rääkides nendega nende enda keeles ja neile mõistetavates kategooriates.
Elu põhiküsimused
Just nimelt seda proovibki teha seminar «Reis usumaale». Tegemist on Saksamaa Evangeelses Kirikus välja töötatud misjoniprojektiga, mille kaudu saab kogudus oma paikkonna inimestele, kes tunnevad huvi kristluse vastu, kuid kes poole erinevatel põhjustel usu ega kirikuga lähemalt kokku puutunud, lihtsal ja arusaadaval moel kristluse põhitõdesid tutvustada. Kogudus kutsub huvilisi kaheksal õhtul mõneks tunniks enda keskele ja vestleb nendega kristluse põhitõdedest.
Kõigi seminari teemade aluseks on elu põhiküsimused, mis keerlevad kõigi peas ja millele me elu jooksul vastuseid otsime, nagu küsimus elu mõttest, moraalist, kannatusest, hingehaavadest, usust jmt. Neile küsimustele pakubki see seminar kristlikust vaatevinklist lähtudes vastuseid ja teeb seda mitte pretendeerides absoluutsele tõele, vaid jättes kuulajatele vabaduse arvata teisiti.
Saksamaa mudel
Seminari taotluseks pole mitte kiireid vilju tõotav äratusjutlus, vaid argumenteeriv dialoog, kus inimesel on võimalus sundimatus õhkkonnas usuga seonduvatest teemadest rääkida, ka vastu vaielda, kui vaja, ja seeläbi jõuda sinnamaani, et kristluse sõnum muutub meile arusaadavamaks. Siis on valik juba inimese teha, kas ta selle sõnumi vastu võtab või mitte.
Eestis saab seminar «Reis usumaale» teoks tänu Merike Schümers-Paasile ja Michael Schümersile koostöös Misjonikeskusega.
Merike ja Michael elavad ja töötavad Saksamaal, Merike Schümers-Paas E.E.L.K. vaimulikuna eesti kogudustes ja Michael Schümers Wuppertalis abiõpetajana ja poole kohaga Reinimaa kiriku misjonikeskuses, mis tegeleb sisemisjoniga. Nad on sama seminari korraldanud ka Saksamaal ja nüüd viivad nad seda pilootprojektina läbi kolmes EELK koguduses: Kosel, Tapal ja Märjamaal.
Aktiivne osavõtt
Seminarid kogudustes on lõppjärgus ja juba võib jagada muljeid ning kogemusi tehtust. Allakirjutanu on osalenud Kose koguduses toimunud seminaril ja mulle on jäänud väga positiivne mulje. Kose koguduses on seminarist osavõtt olnud väga aktiivne (igal õhtul 25 inimest), osalejaist suur osa on küll koguduse liikmed, kes tulid oma usule kinnitust otsima, aga on ka inimesi, kes pole kogudusega varem kokku puutunud.
Vestelnud inimestega, olen jõudnud järeldusele, et sõltumata eeldustest ja taustast on iga inimene neilt õhtutelt midagi enda jaoks leidnud, õppinud teadvustama ja sõnastama asju, mis seni on olnud tema jaoks lahti mõtestamata.
Metoodiliselt on seminariõhtu väga hästi üles ehitatud: esmalt ärgitatakse inimesi õhtu teema üle mõtlema ja kohvitassi ääres õdusas vestlusringis omi seisukohti jagama, seejärel esitab seminari eestvedaja kuulajatele antud teemakäsitluse kristlikust vaatenurgast lähtudes, mis haakub sujuvalt esmalt püstitatud küsimustega ja seob õhtu kokku üheks temaatiliseks tervikuks.
Kadri Lääs, Misjonikeskuse peasekretär