Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jämaja kirik sai oreli

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Jämaja uue oreli pühitsemine. Pildil on Anders Gustavsson, Anti Toplaan ja Anu Konks.
2 x koguduse arhiiv

3. mail Cantate pühapäeva jumalateenistusel kõlas Jämaja kirikus rohkesti kaunist orelimuusikat ja lauldi tavapärasest enam laule.

Ka rahvast oli rohkem kui tavaliselt pühapäeviti. Põhjuseks see, et koos oli kaks sõpruskogudust: Jämaja kogudus ja Höreda kogudus Rootsist. Kokku oli külalisi 51, kelle seas viibis ka Rootsi suursaadik Anders Ljunggren abikaasa Barbaroga. Päev oli rõõmus, helises kiituselauludest ja säras päikesekiirtes.
Kahe eri riigi kodanikena ja erinevaid keeli kõnelevate inimestena ei tuntud võõristust. Pigem oli tugevasti tunda seda, et oleme kristlastena ühe jumalariigi kodanikud. Omavahel kogeti head osadust ja tunti suurt rõõmu koosoldud ajast.
Mõne aasta eest külastasid needsamad inimesed Saaremaad ja siis viibiti ka Jämaja kirikus. Rootslastele jäi silma, et teenistusel mängiti väikest kaasaskantavat süntesaatorit. Nii tekkis külalistel mõte muretseda Jämajasse üks korralik digitaalorel.
Eestvedajateks olid tollal Anne-Marie Samuelsson, Lilian ja Ruben Havsed ning teised Eesti sõbrad. Rootsis alustati annetuste kogumist. Eelmise aasta lõpuks oli pilliraha koos. Ise käidi Itaalias pilli ostmas ja sealt otse toimetati see ka Jämajasse. Sai kokku lepitud, et oreli pühitsemine ja kahe koguduse kohtumine Jämajas toimub Cantate pühapäeval.
Hakkasime selleks valmistuma ja seda päeva ootama. Sel pühapäeval oli Jämaja kiriku altaris kolm vaimulikku. Pilli pühitses ja jutluse pidas Saarte abipraost Anti Toplaan, erinevates jumalateenistuse osades teenisid ka Anders Gustavsson Höredast ja allakirjutanu kohaliku kiriku õpetajana. Orelil musitseerisid Jaan Vaidla ja Ruben Havsed.
Soolopaladena kõlasid Ruben Havsedi esituses Häggi «Högtidsmarsch», Lindbergi «Gammal fäbodpsalm», Langi «Tuba tune» jt imekaunid viisid. Höreda koor ja solistid Lilian Havsedi juhatusel esitasid laulud «Jag blev glad» (I was glad), «Magnificat anima mea Dominum», «Cofitemini Domino» ja «Laudate omnes gentes».
Jumalateenistuse lõpus tänati rootsi külalisi abi eest. Tänusõnu Torgu valla nimel lausus volikogu liige Virgo Mets, kes andis üle kohaliku valla sümboolikaga meened. Külalisi tänasid koguduse nimel eestseisuse liikmed Verner Sammelsaar ja Maili Õigemeel.
EELK tänukirja Höreda kogudusele toetuse eest Anseküla ja Jämaja kogudusele andsid üle teenistusel viibinud kohalikud vaimulikud. Jumalateenistusel anti EELK tänukiri naaberkoguduse Anseküla tublile liikmele Ruttar Järveotsale. Paraku jääb sõnadest väheks, et oma tänulikkust ja rõõmu väljendada.
Võimsalt kõlas kahes keeles Rootsi kirikulaul «How great thou art» («Suur Jumal, Sa»), mille salmi lõpusõnad väljendavad ehk kõige paremini meie tundeid sellel päeval: «Siis puhkeb hingepõhjast kiidulaul: Au Jumalal! Au Jumalal!»
Oleme väga tänulikud, et meil on Rootsimaal nii head sõbrad, aga üle kõige Jumalale, sest see kõik on Jumala suur arm.
Anu Konks,
Jämaja kirikuõpetaja

Tervitussõnu ütleb Rootsi suursaadik Anders Ljung­gren, koos temaga Anne-Marie Samuelsson ja Höreda kirikuõpetaja Anders Gustavsson.