Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Järva praostkond trotsib raskusi

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Sinodilised piiskop Einar Soone ettekannet kuulamas.
Rain Soosaar

EELK selle kevade viimane sinod toimus 25. mail Järva praostkonnas.

Pärast jumalateenistust Järva-Peetri kirikus siirduti metsade rüpes olevasse Sinso jahimajja. Seal toimunud koosolekut juhatas Türi õpetaja praost Teet Hanschmidt, kes on Järva praostkonda juhtinud 1993. aastast saadik.
Valitses sundimatu ja avameelne õhkkond, sinoditele mõnel pool omast ametlikkuse ja formaalsuste rõhutamist ei hakanud siin üldse silma. Ka pärast koosoleku lõppu ei kiirustatud veel niipea lahkuma, vaid jäädi praosti ja piiskopiga või lihtsalt omavahel juttu puhuma.

Läbi raskuste
Praostkonna ja koguduste aruannetes domineerisid aga minoorsed toonid. Esiteks on jumalateenistustest osavõtjaid ja liikmesannetajaid vähevõitu ning needki on enamasti vanemad inimesed. Koeru kirikus käijaist on lõviosa näiteks sealse vanadekodu elanikud, Järva-Peetris aga jäi üks teenistus mullu kirikuliste puudumise tõttu sootuks ära.
Kui noori leeri üldse tulebki, siis kogudusega neil püsivamat sidet ei teki. Ambla koguduse aruandes märgiti seejuures, et mõnedki leerilapsed tundvat huvi ainult ristimise vastu. Sellistes oludes võib üheainsa tegusa liikme lahkumine või juurdetulemine olla sündmuseks, mis koguduste aastaaruannetes äramärkimist leiab.
Teiseks valmistavad Järvamaa kogudustele peavalu majandusküsimused, eriti kirikute korrashoidmine. Mitmel pool napib raha isegi kõige hädavajalikumate remonditööde tegemiseks, Anna ja Türi kogudus on aga hädas rangete muinsuskaitsenõuetega. Tõhusat rahalist tuge on ka Järva praostkonnas saadud sõpruskogudustelt Soomes ja mujal, ent mitmetel põhjustel on välisabi viimasel ajal vähenenud. Aegviidu kogudust võivad seetõttu oodata päris tõsised majanduslikud raskused.
Pakuti ka lahendusi. Näiteks ettepanek, et väiksemad kogudused võiksid laste- ja noortetööd ühiselt teha, vääriks ehk laiematki tähelepanu. Siiski ei jäänud üpris mitmel väikesel kogudusel muud üle, kui kokkuvõtteks tänada Jumalat, et kiriku uksed ikka veel avatud on.
Piiskop Einar Soone kinnitas oma ettekandes, et järvalaste igapäevamured on üsna samasugused kui teistelgi kogudustel üle Eesti. Ta kutsus aga sinodilisi tähelepanu pöörama ka suurele pildile. Üldkiriku seisukohast näiteks valmistab muret noorte vähene huvi teoloogia vastu ning riiklik bürokraatia. Samuti ei või kirik jääda eemale ühiskonnas toimuvast, eriti mis puudutab moraaliküsimusi. Tähelepanuta ei saa jätta rahvusvahelise elu sündmusi, sest näiteks rändekriis ja Euroopa Liidu tulevik kujundab väliseid tingimusi, milles kirikul tuleb tegutseda.
Siiski sõltub kiriku hea käekäik Soone sõnul ka sellest, kui ustavalt igas väikseski koguduses tööd tehakse. Piiskop rõhutas, et kuigi tulijaid ei pruugi palju olla, on oluline märgata iga inimest, kes kirikusse tee leiab.

Rõõm kordaminekutest
Erilist äramärkimist leidis sinodil Järva-Jaani kogudus, kus mullu ristiti 20 ja leeritati 16 inimest. (Kogu praostkonna peale kokku olid vastavad arvud 51 ja 50.) Selle taga paistab olevat õpetaja Katrin-Helena Melderi tubli töö ja head sidemed kogukonnaga.
Kuid ka äsja emerituuri siirdunud Järva-Madise diakon Rutt Süvari võis tehtule rõõmsa südamega tagasi vaadata: kirikus on hakanud käima rohkem inimesi ning kogudusse on tulnud tublisid töötegijaid. Pisikese Vahastu koguduse elu elavnes samuti möödunud aastal märgatavalt.
Üht-teist positiivset oli aga jagada kõigil. Paljudel kogudustel on tublid juhatused, mis võimaldab kirikuõpetajal keskenduda oma põhitööle. Ja kui pühapäeviti on kirikud tühjavõitu, siis jõulujumalateenistusele ja kontsertidele tuleb rahvas ikka veel meelsasti. Paide arvamusfestivali ajal sealses kirikus korraldatud kontsert osutus koguni nii menukaks, et kogudus teenis sellest kopsaka tulu. Tapa kogudus rõõmustab lastetöö edenemise üle, Anna kogudusel läks korda korjandus kiriku remontimise heaks jne.
Ning kuigi väike Käru kogudus muretseb selle pärast, kui kaua üldse veel püsida suudetakse, kinnitas sellegi esindaja, et oli õnnelik aasta. Ja tundis rõõmu küla keskel oleva ilusa puukiriku üle.
Rain Soosaar

Järva praostkond 2015
12 kogudust
9 vaimulikku
4507 liiget, 1259 annetajaliiget