Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koguduste arhivaalide digiteerimine jätkub

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Korras arhiiv on lihtne kasutada ja silmale ilus vaadata. InternetEesti Kirik vaatab arhivaar Janis Tobrelutsu abiga üle koguduste arhiivide digiteerimise hetkeseisu.
Veebruaris 2008 sõlmisid EELK ja rahvusarhiiv lepingu EELK valduses olevate perekonnaloolisi andmeid sisaldavate kirikuraamatute mikrofilmimiseks ja digiteerimiseks.
Kirik ja arhiiv leppisid kokku, et ajalooarhiiv laenutab kogudustest kirikuraamatud, arhiivis nende kirjeldused täpsustatakse, vajadusel arhivaalid korrastatakse ja valmistatakse füüsiliselt ette mikrofilmimiseks. Pärast mikrofilmimist filmid digiteeritakse ning need saavad kättesaadavaks rahvusarhiivi veebikeskkonnas Saaga.
Praeguseks on koostöö ajalooarhiiviga selles valdkonnas kestnud kolm aastat. Selle aja jooksul on mikrofilmitud ja digiteeritud Tartu praostkonna ja Põltsamaa Niguliste koguduses asuvad kirikuraamatud.
Ajalooarhiivis on mikrofilmimisel ja digiteerimisel Võru praostkonna meetrika- ja personaalraamatud ning viimased saavad Saagas reaalselt kasutatavaks juba sel aastal. Kirikuraamatute mikrofilmimist ja digiteerimist plaanitakse jätkata õige pea Valga praostkonna kogudustes.
Kirikuraamatud on kogudustes sagedas kasutuses, sest need sisaldavad väärtuslikke isikuloolisi andmeid. Seetõttu on väga oluline säästa vanu ja vahel rohkest kasutamisest lagunenud originaale ning vähendada nende kasutuskoormust n-ö kasutuskoopiaid valmistades.
Seda tööd teeb jõudumööda konsistooriumi arhivaar koostöös ajalooarhiiviga ning töö jätkub, kuni suurem osa EELK valduses olevatest kirikuraamatutest saavad mikrofilmitud, digiteeritud ja Saagas kättesaadavaks.
Nagu kinnitas Janis Tobreluts, on praegu Saagas kasutatavad EELK 17 koguduse valduses olevatest arhivaalidest ligikaudu 500 ühikut ajavahemikust 1715–1990; pärast 1940. a tekkinud kirikuraamatud on juurdepääsupiiranguga. See tähendab, et arhivaali saab huviline lehitseda digitaalselt vaid rahvusarhiivi või konsistooriumi arhiivi lugemissaalides pärast vastava avalduse esitamist ja selle rahuldamist.
Koguduse esindajal või vaimulikul on võimalik oma koguduse Saagas paiknevatele juurdepääsupiiranguga materjalidele otse ligi pääseda.  
Mari Paenurm