Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi otsuseid

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

EELK Konsistooriumi täiskogu juunikuu istungil kinnitati Pärnu praostkonna praosti ametisse õpetaja Andres Põder ja abipraostiks õpetaja Kaido Soom; Saarte praostkonna praostiks õpetaja Veiko Vihuri ja abipraostiks õpetaja Anti Toplaan; Valga praostkonna praosti kohusetäitjaks määrati õpetaja Vallo Ehasalu kuni järgmise korralise sinodini.
Kinnitati muudatused EELK Konsistooriumi raamatupidamise sise-eeskirjades.
Kullamaa kogudusele anti luba müüa eraisikule oma osa Köstrikopli hoonetest.
Ida-Harju praostkonna praosti Jaanus Jalakase avalduse alusel vabastati stud theol Heinar Roosimägi Harju-Jaani koguduse praktikandi kohustustest.
EELK Konsistooriumi täiskogu juulikuu istungil määrati emerituuri õpetaja Vello Salum ja vabastati Pilistvere koguduse teenimisest alates 2. augustist 2003, talle määrati pension EELK kogudustes õpetajana teenitud aja eest alates 2. augustist. Õpetaja Ants Tooming määrati Pilistvere koguduse hooldajaõpetajaks alates 2. augustist.
Järva praostkonna praostiks kinnitati õpetaja Teet Hanschmidt ja abipraosti ametisse õpetaja Tõnu Linnasmäe. Lääne-Harju praostkonna praosti ametisse kinnitati õpetaja Jüri Vallsalu ja abipraosti ametisse õpetaja Jaan Jaani.
Õpetajaameti kandidaat Katrin-Helena Melderile anti luba kandideerida Järva-Jaani koguduse õpetaja ametikohale.
Koguduste teenimine
EELK põhikirja § 64 punkti 6 ja pro ministerio kutseeksami rotokolli alusel EELK Konsistoorium otsuse alusel ordineeritakse EELK õpetajateks järgmiselt: Mart Jaanson – Valga praostkonna vikaarõpetaja; Tiina Janno – Pärnu praostkonna vikaarõpetaja; Lea Kärson – Ida-Harju praostkonna vikaarõpetaja; Katrin-Helena Melder – Järva praostkonna vikaarõpetaja; Arvo Orav – Eesti Kaitsejõudude kaplan; Marek Roots – Häädemeeste koguduse õpetaja; Pille Salveste – Järva-Madise koguduse õpetaja; Pille Talvar – Lääne praostkonna vikaarõpetaja; Hedi Vilumaa – Viljandi praostkonna vikaarõpetaja.
Ordinatsioonijumalateenistus toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus reedel, 8. augustil. Ordineerib peapiiskop Jaan Kiivit, assisteerivad assessor Tiit Salumäe ja praost Teet Hanschmidt.
Tauno Toompuu tunnistati diakoniordinatsiooni kõlbulikuks ja määrati Simuna koguduse diakoniks õpetaja Ahto Mäe alluvuses alates 26. juulist. Diakon Indrek Kõiv määrati teenima Lääne-Nigula, Noarootsi ja Nõva kogudust õpetaja Leevi Reinaru alluvuses alates 15. juulist.
Õpetaja Allan Kährik vabastati Audru koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 9. augustist ja hooldajaõpetajaks määrati samast kuupäevast õpetaja Tiina Janno.
Õpetaja Marek Roots kinnitati Häädemeeste koguduse õpetajaks ja määrati ka hooldama Tahkuranna kogudust 9. augustist. Õpetaja Tauno Kibur vabastati Häädemeeste koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest 9. augustist ja õpetaja Enri Pahapill Tahkuranna koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest samast kuupäevast. Praosti kt Peeter Paenurm vabastati Avinurme koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 15. juulist. Samast kuupäevast kinnitati õpetaja Rene Alberi Avinurme koguduse õpetajaks. Õpetaja Kaido Soom vabastati Vigala koguduse teenimisest alates 1. septembrist, koguduse hooldajaõpetajaks määrati õpetaja Urmas Viilma kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Tartu praostkonna vikaarõpetajaks ajavahemikul 1. juunist 2003 kuni 30. aprillini 2004 määrati õpetaja Sabine Arnold.
Majandusest
EELK põhikirja § 64 punkti 2 otsusega asutati Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt kinnisvara ettevõte (esialgne ärinimi Kiriku Kinnisvara Osaühing) ning kiideti heaks esitatud äriplaan. Loodava osaühingu osakapitali suuruseks kinnitati 150 000 krooni. Haldusdirektor Mati Maanasele tehti ülesandeks vormistada loodava kinnisvara ettevõtte asutamisdokumendid ning esitada need konsistooriumile hiljemalt 1. septembriks.
Kinnitati Diakooniakeskuse, Haiglahingehoiu Keskuse, Kriminaaltöö Keskuse, Misjonikeskuse, Noorsootöö Keskuse, Kirikumuusika Liidu ja Pühapäevakooliühenduse 2002. aasta majandusaruanded.
Keila kogudusele anti luba loovutada kinnistu nr 5540 osaline nõudeõigus 24 983 m² osas. Ruhnu Püha Magdaleena kogudusele anti luba rentida kirikla tasuta Ruhnu vallavalitsusele kuni aastani 2013 Ruhnu põhikooli vajadusteks.
EELK Konsistooriumi määrusega kehtestati visitatsiooni kord.
* * *
Peapiiskop Jaan Kiiviti otsusega anti diakon Toomas Nigolale armulaua seadmise õigus Tartu vanglas 10. juunist 10. detsembrini 2003, diakon Urmas Pajule Rõngu koguduses 17. juunist 17. detsembrini 2003 ja diakon Jaanus Klaasile Paide koguduses 17. juunist 17. detsembrini 2003.
Praost Veiko Vihuri avalduse alusel vabastati diakon Peeter Vigel Muhu, Pöide ja Orissaare koguduse teenimisest ning õpetaja Hannes Nelise alluvusest alates 9. juunist.
Praost Jaanus Jalakase avalduse alusel määrati stud theol Hüllo-Kristjan Simson Ida-Harju praostkonna praktikandiks praost Jaanus Jalakase alluvuses alates 8. juunist.
Assessor Jaan Tammsalu on määratud peapiiskopi asendajaks ajavahemikel 25. juunist 6. juulini ning 11.–21. augustini.
Õpetaja leitnant Peeter Partsile määrati manitsus 6. juunil vaimulikele saadetud e-kirjas kasutatud õpetajale sobimatu sõnavara eest, millega on sügavalt riivatud vaimuliku ameti väärikust ja kahjustatud kogu kiriku mainet.

EELK Konsistooriumi otsus
15. juulist 2003 nr 57
EELK põhikirja § 64 punkti 13 alusel EELK Konsistoorium otsustab:
Anda õp Vello Salumile EELK Konsistooriumi aukiri pikaajalise kohusetundliku teenimise eest.
Piiskop Einar Soone
Sekretariaadi juhataja Ülle Keel
EK