Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Läkitus

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Jeesus ütleb: «Ja mina annan teile hingamise!» Mt 11:28
Armsad kaaskristlased, Eesti Piibliseltsi juhatus ja kaastöölised tervitavad teid Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäeva puhul, mida täna tähistavad kõik maailma piibliseltsid. Kogu maailma kristlaskond tänab Jumalat Tema Sõna eest ja palvetab, et pühakiri jõuaks iga rahvani, iga inimeseni.
2001. aastal levitati 555,5 miljonit Piiblit, Uut Testamenti, evangeeliumi ja muud Piibli osa. Pühakirja tervikuna või selle üksikuid osi oli võimalik lugeda 2287 keeles. Kahjuks ei saa veel paljud erivajadustega inimesed lugeda Piiblit neile sobivas vormis. Seepärast töötabki Eesti Piibliselts sel aastal deviisi all «Sa ei ole üksi!». Käsil on töö viipekeelse evangeeliumiga, samuti jätkub töö pimedate kirjas Piibliga, et iga inimene saaks osa Jumala heast sõnumist, et ükski ei tunneks ennast tõrjutuna ega hüljatuna puude tõttu. Jumal armastab kõiki inimesi, pakkudes tröösti ja nõuannet. Jumala tahet õpime tundma Piiblist.
Sinulgi on võimalus Eesti Piibliseltsi kaudu anda oma ohver töö toetamiseks, et Piibel jõuaks kõikide inimesteni.
Palve:
Taevane Isa, me täname Sind Sinu Sõna eest, mis on valgus uude ellu Sinu Poja läbi. Me täname, et Sa saatsid Püha Vaimu, kes teeb Sinu Sõna elavaks. Järgides Sinu Sõna, võime õppida Sind armastama ja Sulle kuuletuma. Jäägu Sinu Sõna meid ühendama ja andku lootust lunastusele.
Me palume kõigi piibliseltside pärast kogu maailmas. Me palume kõigi piibliseltside töötajate eest, kes tegutsevad selle nimel, et Sinu Sõna jõuaks igaüheni. Me palume kõigi nende eest, kes on Piiblit alati lugenud ja teevad seda ka täna. Me palume nende eest, kes esimest korda elus võivad lugeda Piiblit emakeeles. Me palume Sinult julgustust ja vahendeid, et koostöös kirikutega suudaksime anda erivajadustega inimestele Sinu Sõna sellises keeles ja vormis, mis on neile mõistetav ja vastuvõetav.
Me täname Sind kõigi eest, kes palvetavad selle töö pärast. Me täname Sind nende eest, kes ohverdavad selleks oma aega, energiat ja raha. Õnnista jätkuvalt oma Sõna levikut! Aamen.