Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Mälestame suurt kirikujuhti

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Jumal on kutsunud meie keskelt ära Rooma-Katoliku Kiriku pea, paavst Johannes Paulus II – mehe, kes oli  suur eeskuju ja autoriteet paljudele. Tema ametissevalimine sai uue aja märgiks Euroopas, ta oli vabaduse, koostöö ja vaimse uuenemise sümboliks  maailmale. Meie võisime seda vahetult kogeda siis, kui Johannes Paulus II 1993. a Eestit külastas. Tema innustavad sõnad olid määratud kogu  rahvale.

Luterlikule kirikule on igavikku kutsutud paavsti oikumeeniline haare tähendanud  suuremat osadust emakirikuga, Kristuse ühist tunnistamist tänases maailmas. Eelmisel aastal möödus viis aastat ühisdeklaratsiooni allakirjutamisest, millega lõpetati vaidlus õigeksmõistuõpetuse, läbi ajaloo kahe kiriku ühe suurema valupunkti üle.

Paljud meiegi kiriku liikmed ja vaimulikud on jälginud Johannes Paulus II elukäiku, eetilisi ja teoloogilisi seisukohavõtte ning seeläbi õppinud ja kasvanud. Jääme Püha Isa meenutama tänumeeles ja mõtlema temale oma eespalvetes. Kuuldes kurvast sõnumist, saatsin sellekohase üleskutse ka meie kiriku kogudustele.

Ühtaegu rõõmustame, et Jumal on tema läbi palju korda saatnud. Armastuse, osaduse ja inimväärikuse eestvõitlejana on Johannes Paulus II kaasa aidanud sellele, et usk on saanud 21. sajandi oluliseks teemaks. Eluväärtused, mida ta vahendas, väljendavad Jumala armastust, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses. Seda alust elule vajab kogu inimkond ja igaüks meist.

Rahu ja õnnistust soovides 

Andres Põder,
peapiiskop