Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! (2Kr 5:17)

Reklaam
Reklaam

Väljaanded: 3. aprill 2019 Nr 15