Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

„Õhus on armu” toimus Pauluse kirikus

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Noorteüritusel „Õhus on armu“ ühed osalejad.Olli Olenius.

Laupäeval, 23. aprillil toimus Tartu Pauluse kirikus noorteüritus „Õhus on armu“, mille peakorraldajad olid Soome misjonärid Olli Olenius, Kirsi Vimpari ja Tartu Pauluse koguduse noortejuht Meribell Mõttus.

Esimene silmatorkav fakt selle noorteürituse juures oli see, et ürituse nime väljamõtlemisel said kõik soovijad sõna sekka öelda. Nimelt korraldati konkurss uue noorteürituse nime leidmiseks ja kõigil oli võimalus pakkuda oma variant. Selle järel valisid korraldajad kõige sobivama. Võitjaks osutus „Õhus on armu“, mille pakkus välja Elsbet Tiitus, kes sai ka väikese rahalise autasu. Selline võte on siinkirjutaja kogemuste põhjal Eesti luterlikus noortetöös väga originaalne.

Üritus toimus Tartu Pauluse kiriku avarates ruumides ja terve päev oli sisustatud põneva programmiga. Läbivateks teemadeks olid patt ja arm. Kõneldi näiteks sellest, kas inimene saab olla liiga patune, kuidas kogeda Jumala armu, kas patust on üldse mõtet rääkida jne. Need äärmiselt olulised teemad pandi noorte jaoks sobivatesse vormidesse ning nii sai koos mõelda ja arutleda.

Piiblitunni pidas siinkirjutaja, kes kõneles sellest, mis võib meid lahutada Jumalast. Koos osalistega arutasime, milline on tänapäeva noor ja miks ta ei jõua kirikusse. Seejärel kõnelesime kristlast tabavatest raskustest ja kiusatustest, mis ei suuda meid aga lahutada Jumalast, kes armastab meid, tõstab meid üles, kui eksime ja komistame, ning jääb alati meie ligi.

Eriliselt tahaksin programmist veel esile tuua diskussiooniringi, kus noorte küsimustele vastasid Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets, roomakatoliku kirikust Oto Tuul, Tartu Pauluse noortejuht Meribell Mõttus ja Tartu Maarja kogudusest Carmen Karabelnik. Noored küsisid nii üldisi küsimusi patu ja armu kohta kui ka konkreetsete nähtuste kohta. Näiteks sooviti teada, kas suitsetamine on patt, kuidas peaks kristlane suhtuma LGBT temaatikasse jne.

Sisulise osa vahepeal tegi muusikat kohalik houseband. Päeva juhtidena olid ametis Osvald Nigola Põlva Maarja kogudusest ja Kaaleb Humal Tartu Paulusest.

Õhtu lõpetas Vend Joonase kontsert Pauluse kiriku krüptis ja kohaliku koguduse karjase Kristjan Luhametsa õhtupalvus.

Noorteüritusel osales kokku umbes 30 noort, osalejaid oli nii Lõuna- kui ka Põhja-Eestist.

Suur tänu kõigile korraldajatele! Suur rõõm oli näha, et luterlik noortetöö elab ning Piibli suuri tõdesid saab elavalt ja lihtsalt edasi anda. Noored on meie kiriku tulevik ja olen kindel, et sellised noorteüritused nagu „Õhus on armu“ omavad suurt tähtsust meie kiriku uue põlvkonna kujunemisel ja kasvamisel.

Robert Bunder