Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi veebruarikuu istungil

Otsustati pikendada õp Juha Tapani Väliaho ametiaega kuni 23. veebruarini 2024, õp Urmas Karileedi ametiaega kuni 1. märtsini 2028, õp Aare Kimmeli ametiaega kuni 16. märtsini 2024, õp Teet Hanschmidti ametiaega kuni 22. veebruarini 2024 ja diakon Juhan Rummi ametiaega kuni 5. aprillini 2024.

EELK kirikuseadustiku paragrahvi 92 lg 1 ja peapiiskopi ettepaneku alusel otsustas kirikuvalitsus tagandada diakon Tiit Lastiku vaimuliku ametist 14. veebruarist 2023.

Vastseliina koguduse teenimise osas otsustati vabastada õp Argo Olesk Vastseliina koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 14. veebruarist ja määrati sellesse ametisse samast ajast Võru praostkonna vikaarõpetaja Jaak Pärnamägi. Ühtlasi paluti Võru praostil läbi viia Vastseliina koguduse õpetaja valimised 1. septembriks.

Otsustati vabastada Urmas Saupõld Valga praostkonna vikaardiakoni kohustest alates 1. märtsist. Diakon Herki Taleni Prangli koguduse teenimist pikendati 4. aprillini 2024. 

Muudeti teoloogilise arutelu strateegia töörühma koosseisu: vabastati töörühma koosseisust Urmas Nagel 14. veebruarist ning määrati töörühma esimeheks assessor Marko Tiitus

Anti luba Põlva Jakobi Kooli SA asutamiseks ning nimetati praost Üllar Salumets EELK konsistooriumi esindajaks sihtasutuse nõukogus.

EELK koostöömedal otsustati anda Saarte praostkonna kaastöölistele Saksamaalt Susanne Thiesenile, Dietrich Waackile ja Hanno Jöhnkile. Kinnitati aasta vaimuliku preemia andmine Vallo Ehasalule, preemia suurus on 1000 eurot ja see on ette nähtud palverännakul osalemiseks. Aasta juhatuse esimehe preemia suurusega 1000 eurot palverännaku läbimiseks eraldati Vahastu koguduse juhatuse esimehele Andres Murumäele

Konsistooriumi märtsikuu istungil

Diakon Marko Tiirmaale antakse õppepuhkus 24. veebruarist 2023 kuni 21. aprillini 2024. Mart Jaanson vabastati Otepää koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. märtsist ning määrati samast kuupäevast sellesse ametisse Valga praostkonna vikaar-

õpetaja Diina Tuulik.

Aasta kirikumuusiku preemia 1000 eurot anti palverännakul osalemiseks Mart Siimerile, Eerik Jõksile ja Helika Gustavson-Rätsepale.