Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi aprillikuu istungil
Kirikumuusiku (organisti-koorijuhi) C-kategooria anti Rita Naaberile.
Anti välja litsents järgmistele Viru praostkonna jutlustajatele: Anne Ferschel (Iisaku kogudus), Laidi Kivist ja Indrek Vilumets (mõlemad Jõhvi kogudusest).
Lahkumised
Peapiiskopi ettepanekul kustutati EELK vaimulike nimekirjast diakon Ralf Alasoo, õpetaja Lagle Heinla, õpetaja Kaupo Padar ja diakon Urmas Soomere. Isikliku avalduse alusel kustutati EELK vaimulike nimekirjast alates 5. aprillist Igor Miller.
Tõnu Linnasmäe avalduse alusel vabastatakse ta Ambla koguduse õpetaja ja Aegviidu koguduse hooldajaõpetaja ametist alates 1. septembrist ja arvatakse reservi. Ta läheb elama Soome.
Toivo Vilumaa vabastati kirikukogu liikme kohustustest alates 5. aprillist, Viljandi praostkonna kirikukogu saadikuks kinnitati Merike Saaremets.
Mart Salumäe avalduse alusel seoses asumisega EELK Välis-Eesti piiskopkonna teenistusse vabastatakse ta Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. augustist. Mart Salumäed kohustati korraldama praosti juuresolekul koguduse asjaajamise üleandmine. Koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks.
Matis Rego jätkab Halliste ja Karksi koguduse teenimist.Määramised
Vanglakaplani kohustustest vabastatakse 30. aprillist diakon Matis Rego ja määratakse ta Viljandi praostkonna vikaardiakoniks alates 1. maist.
Tallinna praostkonna praostiks kinnitati Jaan Tammsalu ja abipraosti ametisse Arho Tuhkru. Lääne praostkonna praostiks kinnitati Tiit Salumäe ja abipraosti ametisse Leevi Reinaru.
Arho Tuhkru nimetati EELK esindajaks Enn Soosaare Sihtasutuse nõukogusse.
EELK välissuhete komisjoni koosseisu täiendati ja nimetati välissuhete referent Kadri Eliisabet Põder komisjoni liikmeks.
Kinnitati SA Ajaleht Eesti Kirik põhikirja uus redaktsioon. Kose kogudusele anti luba sihtasutuse Kihelkonna Laagrikeskus asutamiseks.