Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Konsistooriumi aprillikuu istungil
Diakon Rutt Süvari avalduse alusel otsustati arvata ta emerituuri alates 31. maist. Peapiiskopi otsusega on ta vabastatud Järva-Madise koguduse diakoni ametist samast kuupäevast.
EELK elutööpreemia anti emeriitpraost Harri Johannes Reinule. (Kõigi teiste autasustatavate nimed avaldatakse 11. mai Eesti Kirikus.)
Kinnitati OÜ Kiriku Varahaldus 2015. a majandusaasta aruanne.
Kiideti heaks EELK ja EELK Kirikumuusika Liidu vahel sõlmitava lepingu tekst. Alates uue lepingu sõlmimisest tunnistada kehtivuse kaotanuks EELK ja EELK Kirikumuusika Liidu vahel 22. märtsil 2004 sõlmitud leping. Tunnistati kehtetuks EELK Konsistooriumi 2. veebruari 2016 otsus nr 15.
EELK majandusnõukogu liikme kohustustest vabastati Vahur Glaase ja liikmeks nimetati Juhani Jaeger. Kalle Kõiv nimetati EELK avalike suhete komisjoni liikmeks.
Moodustati EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamiseks ajutine komisjon koosseisus Andres Põder (esimees), Urmas Viilma, Ülle Keel, Ove Sander, Illimar Toomet (sekretär) ja Marko Tiitus ning Erik Salumäe (ekspert).
Komisjoni eesmärk on EELK põhikirja ja kirikuseadustiku täies mahus kaasajastamine ja revideerimine, sh parandusettepanekute ettevalmistamine ja sõnastamine ning nende esitamine konsistooriumi heakskiidul kirikukogule vastuvõtmiseks. Komisjoni eesmärk loetakse saavutatuks ja tegevus lõpetatuks EELK põhikirja ja kirikuseadustiku parandusettepanekute esitamisega konsistooriumile. Komisjonile anti järgmised juhised:
1) koguda 15. septembriks 2016 komisjoni poolt määratud tingimustel kokku konsistooriumi liikmetelt, konsistooriumi komisjonidelt, kirikukogu liikmetelt, vaimulikelt, allasutustelt ja kogudustelt ettepanekud EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmiseks;
2) laekunud ettepanekute alusel valmistada ette EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettepanekute kogupakett ja esitada see hiljemalt 15. märtsiks 2017 konsistooriumile heakskiitmiseks ja kirikukogule esitamiseks.
Peapiiskopi otsused
EELK tänukirja sai 95. sünnipäeval Hilda Mikk ja 90. sünnipäeval Ruhviine Zäuram pikaajalise ja ustava teenimise eest Helme Maar­ja koguduses.