Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Peapiiskopi otsused
EELK tänukiri on määratud 60. sünnipäeval Roman Vallastele pikaajalise ja ustava teenimise eest EELK Kärla Maarja-Magdaleena koguduses.
Diakon Erkki Juhandile anti armulaua seadmise õigus Hageri ja Saku koguduses alates 4. märtsist kuni 28. oktoobrini 2018.
Peapiiskop on määranud assessorite töövaldkonnad järgmiselt:
assessor Katrin-Helena Melder – misjon, kiriklik laste- ja noorsootöö, sh kõik, mis seotud evangelisatsiooniga, sise-, välis- ja võrgu- (interneti-) misjoniga, kristliku kasvatusega kogudustes, laste- ja noortelaagritega, kateheesiga ja leeritööga;
assessor Kadri Eliisabet Põder – rahvusvahelised ja oikumeenilised suhted, sh kõik, mis seotud suhetega partnerkirikutega, osaduskondadega ning koostööga rahvusvahelistes oikumeenilistes organisatsioonides ja EKNis;
assessor Ove Sander – diakoonia-, hoolekandetöö, sh kõik, mis seotud organiseeritud heategevusega, kogudusliku ja üldkirikliku diakooniaga, hingehoiuga, kaplanaatidega, sotsiaal- ja kogukonnatööga;
assessor Marko Tiitus – haridus, jumalateenistus­elu ja kirikumuusika, sh kõik, mis seotud usundiõpetusega, kirikliku alus- ja üldharidusega, teoloogilise kõrgharidusega, liturgia ja kirikumuusikaga. Samuti vaimulike ettevalmistus pastoraalseminaris, vaimulike täienduskoolitus ja retriit.
Piiskop Joel Luhamets – peretöö, sh kõik, mis seotud peredega, sh perekeskuse ning selle allüksuste tegevusega. Piiskop Tiit Salumäe – meedia- ja kommunikatsioon, avalikud suhted, autasustamine ja tunnustamine, muinsus-, kunstiväärtused, pärand ja arhitektuur.
Konsistooriumi otsusega (3.10.2017) on määratud piiskoppide piirkonnad järgmiselt: peapiiskop Urmas Viilma – Tallinna praostkond, Ida-Harju praostkond, Lääne-Harju praostkond ning eestikeelne diasporaa Ameerikas, Kanadas ja Austraalias; Lääne ja Põhja piirkonna piiskop Tiit Salumäe – Lääne praostkond, Järva praostkond, Viru praostkond ning eestikeelne diasporaa Euroopas ja Venemaal. Asukohalinn Haapsalu; Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets – Tartu praostkond, Viljandi praostkond, Võru praostkond, Valga praostkond, Pärnu praostkond ja Saar­te praostkond. Asukohalinn Tartu.