Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi septembrikuu istungil
Vakantseks on kuulutatud Rannu koguduse õpetaja ametikoht alates 1. septembrist. Kandideerimisavaldusi saab esitada 1. oktoobrini.
EELK kirikuseadustiku § 84 punkti 2 alusel (isikliku sooviavalduse alusel) vabastati Kristi Sääsk Suure-Jaani koguduse õpetaja ülesannetest alates 1. oktoobrist. (Konsistooriumi otsusega 6.02.2018 oli Kristi Sääse ametiülesannete täitmine Suure-Jaani koguduse õpetajana peatatud 6. veebruarist 2018 kuni 1. veebruarini 2019.) Kristi Sääsk on vabastatud õp Hedi Vilumaa, kes on Suure-Jaani koguduse hooldajaõpetaja 1. veebruarini 2019, alluvusest ja määratud praost Marko Tiituse alluvusse alates 1. oktoobrist.
Viru praostkonna vikaarõpetaja Oleg Sevastjanovi ametiaega on pikendatud 23. septembrini 2019.
OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu liikmeteks on määratud Jüri Ehasalu, Hindrek Leppsalu, Mati Maanas, kantsler Andrus Mõttus (esimees) ja Urmas Paju. Nõukogu koosseisu volitused kehtivad 4. septembrini 2021.

Peapiiskopi otsused
Peapiiskopi otsusega on Joel Siim määratud Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu nõusolekul Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse abiõpetajaks alates 1. oktoobrist. Joel Siim (ordineeritud 1996) on viimastel aastatel teeninud peamiselt Harju-Madise kogudust.
Diakon Anu Väliaho avalduse alusel on ta vabastatud seoses emerituuri arvamisega Keila koguduse diakoni ametikohalt alates 1. oktoobrist
Preestriameti taotlejate haridus- ja kutsenõuete eksami pro venia concionandi läbiviimiseks (10.–11. septembrini) moodustati komisjoni koosseisus Marko Tiitus (esimees), Liina Sander (sekretär), Tõnu Lehtsaar, Andrus Mõttus, Urmas Nagel, Thomas-Andreas Põder, Ove Sander, Einar Soone, Maarja Taal-Liik ja Urmas Viilma.
EELK tänukiri on antud oreliekspert ja organist Göran Grahnile märkimisväärse abi ja panuse eest Kihelkonna kiriku oreli restaureerimisel. Rootslane Göran Grahn on Kihelkonna Kiriku Oreli Restaureerimise Ühingu auliige ja kureerinud Eesti vanima oreli (1805) restaureerimist. Kihelkonna kiriku oreli restaureerimistööd on lõppenud ja oreli remondijärgne õnnistamine on 30. septembril.