Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi istungil

Konsistoorium kiitis 29. aprillil heaks muinsuskaitseameti ja EELK koostöökokkuleppe (leitav EELK kodulehe siseveebist). Piiskop Tiit Salumäed on volitatud koostöökokkulepet allkirjastama.

Narva koguduse õpetaja Urmas Karileedi palgata puhkust pikendati 1. maist 30. juunini.

Usuteaduse instituudi rektori Ove Sanderi avalduse alusel otsustas konsistoorium 5. mail peatada tema ametiülesannete täitmine rektorina samast kuupäevast kuni töölepingu lõppemiseni sotsiaalministeeriumi peakap­lanina või instituudi rektori korraliste valimisteni. Assessor Marko Tiitus määrati instituudi rektori kohusetäitjaks 5. maist.

Kuusalu kogudusele anti luba müüa kinnistu Kuusalu alevikus Soodla tee 1 (suurusega 817 m2) tingimusel, et müügist saadud raha investeeritakse koguduse kinnisvarasse. Notariaalse tehingu toimumisel kanda müügisummast 10% konsistooriumi keskkassa sihtfondi.

Põlva kogudusele anti luba tasuta võõrandada kinnistu aadressil Maarja tn 2, Põlva linn (suurusega 876 m2) tingimusel, et Põlva vallavalitsus rajab tehingu toimumisele järgneva viie aasta jooksul kinnistule Põlva valla haldushoone, toetab rahaliselt Põlva kiriku remonti ja korrashoidu ning võõrandab kogudusele tasuta kolm kinnistut (kaks Kiuma külas ja üks Rosma külas). Vallapoolsete kohustuste, iseäranis haldushoone ehitamist puudutava tingimuse täitmatajätmisel on kogudusel õigus tehing tagasi pöörata.

Peapiiskopi otsused

Jaanus Tammiste on määratud Koeru koguduse diakoniks tagasiulatuvalt 1. septembrist 2013 ja Paide koguduse diakoniks tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2017.

Kari Tynkkynen sai loa kandideerida Kullamaa koguduse õpetaja ametikohale.

Signe Salumets ja Indrek Salumets on määratud Hargla koguduse diakoniks alates 23. maist. René Paats on määratud Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse diakoniks 31. maist.

7. juunil ordineeritakse Kristjan Paju diakoniks Juuru kirikus ja määratakse teenima Juuru kogudust samast kuupäevast. 14. juunil ordineeritakse Igor Gräzin diakoniks Muhu kirikus.

EELK tänukirja said Pia Ruotsala peretöö algatamise, juhtimise ja edendamise eest EELKs ning Tero Ruotsala misjonitöö edendamise eest muusika kaudu EELKs. EELK tänukirja sai Titta Hämäläinen misjonitöö edendamise eest laste-, noorte- ja haridustöö kaudu EELKs.