Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Pakkunud armastust nagu kevadrohelust talvetuisus

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Katrin-Helena Melder on oma kodukandile truuks jäänud ja teenib koguduseõpetajana Järva-Jaani kirikus. Erakogu.

Õpetaja praost assessor Katrin-Helena Melder saab 30. jaanuaril 50. 

Katrin-Helena Melder on inimene, keda nähes haihtub väsimus või halb tuju, sest tema rõõmsameelsus ja kindel usk on lihtsalt nakkavad. Tema kodu Järva-Jaani pastoraadis on külalistele avatud ja lahke perenaine kostitab teid kindlasti millegi erilisega, et anda teada – teid on oodatud.

Teeb ja kuulab liigse kärata

„Katrin-Helena Melder tegutseb assessorina misjoni ja laste-noortetöö valdkondade koordineerimises sihikindlalt, süsteemselt ja liigse kärata,“ ütleb peapiiskop Urmas Viilma. Ja lisab: „Teda iseloomustab küsimuste ja teemade korralik ettevalmistamine ning vajalike kaastööliste ja mõttekaaslastega eelnevalt läbiarutamine. Ta tuleb koosolekule konkreetsete ettepanekutega, mis on hästi põhjendatud ja läbimõeldud.“

Katrin-Helena on olnud kirikuvalitsuse liige paar aastat ja peapiiskop ütleb, et muudes küsimustes, millega kirikuvalitsus tegeleb, on juubilar esmalt pigem kuulaja rollis, kuulab ära erinevad argumendid ning seejärel esitab omapoolsed ettepanekud või sõnastab oma arvamuse. „Kindlasti on ta hea meeskonnas tegutseja, kuid oskab ka juhi ja vastutajana seista oma esitatud argumentide ja ettepanekute eest. Oluline on ka see, et ta oskab ka keeruliste küsimuste arutamise puhul jääda tasakaalukaks ja meeldivaks ning väärikaks ametikaaslaseks,“ tunnustab Urmas Viilma kolleegi.

Katrin-Helenaga samasse misjonikomisjoni kuuluv Tartu ülikooli usuteaduskonna õppejõud Kaido Soom lisab, et on paaril korral tööalase murega kolleegi poole pöördunud ja Katrin-Helena on püüdnud alati leida küsijale parima lahenduse. Ta lisab, et teda on alati liigutanud naisvaimuliku südamest tulevad palvused koosoleku alguses. „Need on siirad kõnelused Jumalaga,“ ütleb Soom. 

Kogukonna hoidja

Ennekõike on Katrin-Helena aga koguduseõpetaja ja Kaido Soom ütleb, et just temataolisi vaimulikke on kirikul vaja, lisades, et sõbralikku õhkkonda ja pühendumist on ta tajunud ka Melderi teenitavates kogudustes.

Viimased kaks aastat juhatab Katrin-Helena misjonikeskuse nõukogu tööd, aga keskuse juhataja Leevi Reinaru tähtsustab samuti tema kodu ja kodukogudust, mis „on talle andnud tugeva vaimuliku harituse ja usu põhja“. Kuna Katrin-Helena on õppinud ka Soomes ja Saksamaal, on tal võõrkeelteoskus ja rahvusvaheliste suhete korraldamise võimekus. Ka toob Reinaru esile Katrin-Helena tugeva kristliku pedagoogilise töö võimekuse: „Kooliõpetajana on ta aastatega suutnud anda paljudele noortele eluväärtustest kindla aluse.“  

Pikaaegne juhatuse esimees Kuno Agan sõnab, et 17 aasta jooksul, mil õpetaja on kogudusele jumalasõna jaganud, on koguduseelu märkimisväärselt elavnenud. „Õpetaja on osutunud valituks Järva-Jaani valla volikokku ning koostöös kohaliku omavalitsusega on ta andnud panuse kogukonna hoidmisse ja identiteedi säilitamisse,“ tunnustab Agan.

Ta ütleb, et tänu õpetaja pühendumisele on armas kirikuhoone ja pastoraat läbi teinud suure muutuse. Tänu ettevõtlikkusele ja reaalsustajule on täitunud soov, et Jumalaga osadust otsivad inimesed saavad kasutada hubaseid ruume ja aina enam lüüakse kaasa õpetaja sooja südamega täidetud tegemistes. 

Kuno Agan meenutab Lauliku sõnu: Sest sina, Jumal, oled meid läbi katsunud, sa oled meid sulatanud, nagu hõbedat sulatatakse. Kuid sina, ainult sina viisid meid välja viletsusest. „Suur tänu sulle, meie Katrin-Helena, et oled meil lubanud osa saada evangeeliumi ilust ja rõõmust. Aitäh, et oled olnud peategelane nendel sündmusterohketel ja maagilistel aastatel. Suur tänu sulle, Katrin-Helena, et oleme saanud kogeda sinu lohutust ja armastust otsekui kevadrohelust karmis talvetuisus,“ võtab juhatuse esimees kokku koguduse tänusõnad.

Rita Puidet

Katrin-Helena Melder

Sündinud 30. jaanuaril 1971

1997–2002 õppis usuteaduse instituudis

2002–2003 läbis pastoraalseminari

Ordineeritud diakoniks 10.8.2001, õpetajaks 8.8.2003

2003. aastast on Järva-Jaani koguduse õpetaja

2017. aastast on EELK konsistooriumi assessor 

Märtsist 2018 misjonikeskuse nõukogu esimees

22. maist 2019 on Järva praostkonna praost

2003. aastast on Järva-Jaani gümnaasiumis kultuuriloo, kunstiajaloo ja filosoofia õpetaja 

Õpib 2020 sügisest Tartu ülikooli magistriõppes saksa keelt