Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Praostkonna õnnelikud lapsed said kokku Ristil

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

«Tarkade laste» töötoas tuli osata vastata küsimustele Piibli kohta. Viktoriini korraldavad Risti koguduse noored.
Erich Roots

Maikuu kolmandal püha­päe­val toimus Lääne-Har­ju praostkonnas Risti koguduses praostkonna lastepäev «Õnnelikud lapsed».

Lastepäev algas jumalateenis­tusega Risti kirikus, kus teenis abipraost õpetaja Annika Laats, orelil mängis Helle Suurlaht. Risti koguduse lastele tuli külalisi Hagerist, Keilast, Paldiskist, Raplast ja Sakust. Koos täiskasvanutega oli kokku 70 inimest.

Õnnis on rikas Jumalas
Palusime kirikus algavale päe­vale üheskoos Jumala õn­nis­tust. Õpetaja jutlusest said lapsed teada, millist ini­mest võib pidada õndsaks. Mõtisklesime selle üle, kas oluline on vä­line hiilgus ja üksteise üle­trumpamine nipsasjakeste oma­mises või on olemas ka midagi palju tähtsamat. Sellist, mille peale ei hakka ajahammas. Kui kerge on end lasta kaasa haarata lõpmatusse võistlusse. Jah, see on otsata teekond, sest ikka leidub kellelgi midagi uhkemat ja rohkemat.
Tõesti, õndsus on mujal. See pole nõnda nähtav kui hiilgav kalliskivi ning pole ka nõnda kuuldav kui lärmav toretsemine. Õnnis inimene on rikas Jumalas, kes meile kõike oma armust ikka kingib. Usaldame oma Issandat, kes kannab hoolt selle eest, et meil kõike eluks tarvilikku piisavalt oleks ja et me oma arukust õiges usus kasutaks. Pidagem alati ja igas paigas meeles, kui väga Jumal meid armastab. Ühislaulmine kirikus, ühtne katkematu palvering, käed rinnale ristatud, mis lõppes toreda keerutusega, pakkus lastele elevust.
Igal kogudusel oli küla­kostiks kaasas mäng. Mängud olid vahvad ja liikumist sai palju, põnevust lisasid nii lastetöötegijad kui ka laste­vanemad, kes lastega koos mängisid. Risti kiriku kõrval asuvas telgis pakuti maitsvat lõunasööki. Laulsime ühes­koos söögilaulu. Värskes õhus loo­dus­kaunis kohas ja imelises seltskonnas maitses ka toit hästi.

Arendavad töötoad
Töötoad olid kaasahaaravad, täiskasvanud lastetöötegijatele olid abilisteks ka Risti koguduse noored Daisy Muuga ja Lau­ra Puumann. «Targad lapsed» nuputasid vastuseid pühakirjateemalistele küsi­mus­­tele. Punktide kogumine toi­mus mänguliselt ja peale teadmiste pidi vahel ka õnne olema. See lisas põnevust ja, mis peamine, hoidis jätkuvalt huvi üleval.
«Andekad lapsed» meister­dasid Kristel Maltise ju­hen­damisel erinevatest mater­jalidest nukke, mida saab hil­jem kasutada mängude juu­res. Jumal on meid loonud küll oma näo järgi, ent ometi ainulaadseina. Nii oli ka iga nukk eriline ja omamoodi.
«Töökate laste» töötoas kuulsid lapsed lugu külvajast. See oli teekond, mis algas mõistete lahtiseletamisest ja mille jooksul nägime, kui­das tähendused muutuvad käegakatsutavaks ja mõistujutt kandub üle kuulajatele, muu­tes nad tegelaskujudeks. Kind­lasti tuleme vaatama, kuidas kasvavad meie istutatud võ­sukesed.
Tiia Niinemaa juures pastoraadis oli «Õnnelike las­te» töötuba. See oli vaikuse tuba, kus kõik lapsed said oma palved kirjutada sedelitele, mis keerati kokku ja lastepäeva lõpus põletati pajas ära. Palu­sime üheskoos need palved kõik Jumala kätte.
Anastasija Košeleva ja Eliise Sepp olid toredad män­gud ja kujunduse välja mõel­nud «Osavate laste» töö­­toas. Lastel oli lõbusat harjutamist täpsuses. Linda Sakala viis Risti kirikus läbi «Nutikate laste» töötuba, kus lapsed leidsid laeka (aarete kirstu). See oli täis münte, millest iga laps sai ühe, et suu magusaks teha. Ülesandeid oli teisigi, millele tuli lahendusi otsida kirikust.

Tänu kuulub tegijatele
Koguduse lastelt tuli rohkesti rõõmsat tagasisidet. Nende arvates oli päev väga huvitav ja lõbus. Palju mänge ja haarav tegevus jääb lastele meelde ere­da mälestusena kevadpäevast Risti koguduses. Siin on väga toredad laste­töötegijad – laste­päeva pea­kor­raldaja oli Kristel Maltis, teda abistasid Heli Iljašenko, Tiia Niinemaa, kokad Kat­rin Noodapera ja Kaja Viisi­tamm.
Nad oskavad olla tänulikud Jumalale selle eest, et tohivad lastega tegelda, et see on kui Jumala armust antud kingitus. Minu arvates näitab selline suhtumine, kui tähtsaks pee­takse inimelu pühadust. Olen ennegi märganud Risti koguduse omanäolist, imelist suhtumist. Tänu olgu Jumalale, et meid õnnistati ilusa ilmaga ja ühise osadusega ning et Jumal lasi sellel kõigel hästi korda minna Risti koguduses praostkonna lastepäeval.
Pille-Riin Pärnala-Roots,
Lääne-Harju praostkonna lastetöö sekretär