Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Pühadusetaju kaitse alla

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Eesti Kirikute
Nõukogu (EKN) pidas 16. veebruaril Eesti Metodisti Kiriku keskuses korralist
töökoosolekut.

Tuumakama päevakorrapunktina tauniti
usuliste tunnete solvamist seoses Euroopa ajalehtedes ilmunud karikatuuridega
prohvet Muhamedist.

Tõdeti, et sõnavabadus, k.a
ajakirjandusvabadus, peab arvestama usuvabadusega; ei saa ühe printsiibi arvelt
teist solvata. Meedia kaudu avalduva sõnavabaduse kaitsega on tarvis rõhutada
ka ajakirjanike vastutustunnet väljaöeldu suhtes, leidsid kirikute esindajad.
Ei tohi solvata neid inimesi, kellel on oma arusaam pühadusest. Kirikute
nõukogu arvates on religioossed väärtused puutumatud ega peaks olema
pilaobjektid.

Avalikkusele suunatud pressiteatesse
kirjutati: «Siinkohal kutsub EKN meedias üles vastutustundele, et ei antaks põhjust
usulise vaenu õhutamisele, kaitstes inimväärikust seeläbi, et ei solvata
pühadusetaju.»

Eluväärtused kaitse alla

Koosolekul toetati ideed asutada sihtasutus
Väärtustades Elu, kiideti heaks ettevalmistatud põhikiri, seisab ees dokumendi
notariaalne kinnitamine ning vormikohane asutamisdokumendile allakirjutamine.

EKNi täitevsekretär Tauno Teder
kommenteeris Eesti Kirikule: «Eluväärtuste töösuuna all on raseduse
katkestamise temaatika mõnda aega päevakorral olnud. Peame tõdema, et kui
raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus ütleb, et naine, kes soovib
teha aborti, peab saama enne operatsiooni põhjaliku nõustamise, mis sisaldab
abordi bioloogilist ja meditsiinilist olemust tutvustavat aspekti, siis sellist
nõustamist enamik haiglaid reaalselt ei paku.» Tederi sõnul luuakse tulevikus
sihtasutuse rüppe ka vastav õppekeskus Tallinnas.

Eesti kirikud – Euroopa oikumeenia osa

Koosoleku päevakorras oli EKNi avaldus
samasooliste kooselu registreerimise küsimuses. Avalduse esialgse teksti on
koostanud EKNi eluväärtuste töösuuna konsultant Meego Remmel. Koosolek tõdes
vajadust teksti täiustada, lisades uurimuslikku ning teoloogilist tausta.
Loodava avalduse üldsõnalisem variant adresseeritakse meediale ja Eesti avalikkusele
ning pikem tekst läheb sotsiaalministeeriumile.

Tauno Tederi sõnul oli eraldi teemaks
Euroopa III oikumeeniline assamblee, mis leiab aset järgmise aasta septembris
Rumeenia linnas Sibius, ette valmistatakse seda ka Eestis.

Otsustati korraldada nelipüha järgsel
nädalal, s.o pärast 4. juunit Eestis konverents, mille ettekanded viitavad III
oikumeenilise assamblee üldteemale «Kristuse valgus valgustab kõiki» ning
alustekstidele 2001. a allakirjutatud Euroopa oikumeenilisest hartast – carta
oicumenica. EKNi järgmisel töökoosolekul märtsis tutvustab Tauno Teder
konverentsi üldist kava, ettekandeid ja nende esitajaid.

Alates 1990ndate lõpust on toimunud EKNi
egiidi all eri kirikute ühine nelipüha jumalateenistus Tallinnas. Kui läinud
aastal oli võõrustajaks roomakatoliku kirik ja kaks aastat tagasi toimus
teenistus EELK Tallinna Jaani kirikus, siis sel kevadel saavad konfessioonid
koos Jumalat teenida baptisti kirikus Kalju tänav 1, mis on ajalooliselt vanim
baptisti palvela Tallinnas.

EKNi töökoosolekut, millest võttis osa 9
liikmeskiriku esindajat ja ühe vaatlejaliikme staatuses oleva konfessiooni
esindaja,  juhatas president piiskop
Einar Soone. Järgmine töökoosolek toimub märtsi kolmandal neljapäeval.

Liina Raudvassar