Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tallinna praostkonna sinod viitas Lutheri eeskujule

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Püha Vaimu kirikus koos käiv kogudus on arvnäitajate poolest praostkonna tublimaid. ArhiivTallinna praostkonna sinodi koosolekul Rootsi-Mihkli kirikus vaeti muu hulgas ka koguduste võimalusi, kuidas aidata masus hättajäänuid ja ka ise ellu jääda.
Koosolekut juhatanud praost Jaan Tammsalu kiitis Eesti Kirikule oma haldusala koguduste töötegijaid: sinodisaadikutest puudus vaid paar diakonit, kes olid mujal rakkes. Tammsalu sõnul räägiti koosolekul ka sellest, kuidas elada üle masuaeg. Aruannetest selgus, et kogudused on erinevad: ühed leiavad, et endalgi on puudus käes, millest siis veel abivajajaid aidata; teiste meelest on olukord kohati nii halb, et puudub õigustus abist keeldumiseks, ning abistamiseks on leitud ka konkreetseid mooduseid.
Tammsalu sõnul pakutakse koguduseti päris palju erinevaid teenuseid, näiteks töötavad AA-grupid ja töötute klubid, toimub juriidiline nõustamine jne. Peeteli kogudus on taasasutamisest saadik kandnud hoolt elu hammasrataste vahele jäänute eest. Vajaka jääb Tallinnas aga üksteise teavitamisest ning töö koordineerimisest. Selleks, et viga parandada, on otsustatud välja selgitada, millised kogudused mida pakuvad. Tammsalu sõnul on tegemist Lutheri jälgedesse astumisega: «Luther ju ütles, et kui sa saadad abipaluja ära ja ta sureb, oled sina tema surmas süüdi.»  
Üheks ohumärgiks on aga see, et suurtel kogudustel on aasta lõpuks raha järel vähem, kui jaanuaris põhivajaduste katmiseks kulub. Seni pole kirikute kütet välja lülitatud ja ükski kogudus ei plaani ka kiriku uksi sel suvel külastajate ees sulgeda.
Vikaarõpetaja Arho Tuhkru kutsus praostkonna kogudusi üles kaasa lööma muuseumiöö projektis 15. mail.
Aasta juhatuseesimehe kandidaadiks seati Jaani kogudusest Peeter Grossberg, kes on teinud oma koguduses väga ilusat tööd.
Praosti aruandest, mis puudutas koguduste arengute võrdlust viimaste aastate arvnäitajate põhjal, jäi kõlama, et kõige suurema hüppe ülespoole on teinud Püha Vaimu ning mitmed arvud langevad Kaarli koguduses. Praostkonna annetajaliikmete üldarv võrreldes 2008. aastaga on 2009. aastal tõusnud. Ühiselt leiti, et koguduse liikmeskonna vähenemine viitab ka teatud generatsiooni asendumisele järgmisega. Kirikul on siin tervikuna väljakutse vaadata oma töökeel üle, kas see kõnetab piisavalt.
Sinodikoosolekul viibinud peapiiskop Andres Põder hindas praostkonna tööd tervikuna hindele neli pluss.   
Tallinna praostkonda kuulub 10 kogudust: Jaani, Peeteli, Viimsi, Nõmme Rahu, Rootsi-Mihkli, Soome, Saksa, Püha Vaimu, Kaarli ja toomkogudus.
Liina Raudvassar