Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Üleskutse veteranide päevaks

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

EELK on teinud pikka aega head koostööd Eesti kaitseväega. Tarvitseb vaid nimetada kaplanite tööd kaitseväes või ühist osalemist rahvuslike tähtpäevade tähistamisel ning rahva eetilise ja aatelise palge kujundamisel.
Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras pöördus kirikuvalitsuse poole palvega võtta 23. aprillil, kaitseväe veteranide päeval või sellele tähtpäevale eelneval jumalateenistusel EELK kirikutes eestpalvesse kaitseväelased, kaitseväe veteranid ja nende pered ning langenud kaitseväelaste lähedased. Samuti väljendas ta soovi, et kaitseväe ja kaitseväelaste eest palvetataks regulaarselt ka teistel riiklike ja rahvuslike tähtpäevade jumalateenistustel.
Ühtlasi palus kindralmajor Riho Terras kogudustel toetada korjandusega üleriigilist heategevuskampaaniat – sinilille-kampaaniat. Sinilille-kampaania juhib tähelepanu Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ennastsalgavale panusele ühiskonnas ning pakub võimaluse igal inimesel avaldada veteranidele tänu ja tunnustust annetuse tegemise ning sinilille märgi kandmise näol.
EELK konsistoorium arutas Riho Terrase ettepanekuid ja palub kogudustel 23. aprillil või mõnel sellele eelneval jumalateenistusel (näiteks suurel reedel) võtta kaitseväelased ja nende pered eestpalvesse ning mälestada hukkunuid. Samuti palub konsistoorium kogudustel osaleda sinilille-kampaanias.
Kristlastena on meil põhjust kõrgelt hinnata kaitseväelaste valmisolekut teenida oma maad ja rahvast ning anda neile ja nende lähedastele asjakohast moraalset ja vaimulikku tuge. Tunnustust väärib ka kaitseväe valmisolek sellelaadseks koostööks kirikuga. Olgem selle eest Jumalale tänulikud ja aidakem kaasa, et see koostöö võiks olla viljakas.
Rohkem informatsiooni nii veteranide päeva kui plaanitava korjanduse kohta saab peakaplan kolonel Taavi Laaneperelt (taavi.laanepere@eelk.ee; tel 717 1015).

Andres Põder
,
peapiiskop