Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Uudiseid praostkondadest

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Saarte praostkond

Pühalepa kiriku tornikiiver teeb ajalugu


Restauraator Ando Siim tornikukega.  Triin Simson

Saaremaal ehitatud tornikiivri kandmik tõstetakse sel nädalal Hiiumaal torni.

19. jaanuaril sai „Aktuaalses kaameras“ näha Hiiumaalt harukordset sündmust, kuidas Pühalepa kiriku tornist tõsteti alla tornikiiver. Võimalik, et nüüd siis näeme, kuidas uus tornikiiver leiab kõrgel tornis oma koha ja loodetavasti jääb sinna mitmeks sajandiks. Sai ju kirik oma praeguse väljanägemise 19. sajandi keskpaiku, laastukattega tornikiivergi oli sellest ajast.

Ajaloolist lahendust järgiva vastse tornikiivri teeb aga eriliseks asjaolu, et selle kandekonstruktsioon valmis hoopiski Saaremaal, võeti osadeks lahti, transporditi Hiiumaale, kus Rändmeister OÜ töömehed selle taas kokku panid. Hiidlased saavad siis taas näha, kuidas suure kraanaga tornikiivrit liigutatakse. Seekord siis vastupidises suunas paari nädala tagusega.

Sellega tööd kiriku tornikiivriga ei lõpe, ees seisab tornikiivri katmine vaskplekiga ja teha on veel puidutöid, täpsustab kogudust teeniv õpetaja Triin Simson. Pühalepa tornikukk ootab veel kuldamist ja selleks kogub kogudus alles raha. Ainsana Hiiumaal on kirikutornis kukk just Pühalepas. Kui ta taas torni jõuab, siis näitab hiidlastele, kust suunast tuul puhub. Tööd kirikutorni juures peaksid lõppema kevadel.

Hiiumaal asuva Pühalepa kiriku ajalugu ulatub 13. sajandisse, praeguse kuju sai pühakoda aga 19. sajandi keskpaiku. 

Tornikukk kannab aastaarvu 1872, koos tornikuuliga, mille seest leiti detail tekstiga „L. Jurgens 28 Juni 1842“, läks ta restaureerimisele. Kuke kuldamise heaks saavad soovijad annetada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pühalepa Laurentsiuse koguduse kontole EE832200001120251408.

Järva praostkond

Järva praostkond laiendab sõprussidemeid


Kirikumuusik Bernd Geiersbach abikaasaga Järva-Jaani kirikus.   Katrin-Helena Melder

Kesk-Eesti kogudused võivad endale saada sõpruspraostkonna Saksamaal. Eeltöö selleks on alanud.

Praost Katrin-Helena Melder osales möödunud neljapäeval Interneti vahendusel koosolekul, kus arutati sõprussuhete sõlmimist Hofgeismar-Wolfhageni kirikuringkonnaga Saksamaal. Sel teemal on koosolekuid peetud ka varem – viimase kaheksa kuu jooksul, ütleb meie praost. Eelmisesse aastasse jäi ka kaks kohtumist. 1. juunil külastasid meid piiskop prof dr Beate Hofmann, assessor Claudia Brinkmann-Weiss ning õpetajad Bernd Müller ja Michael Schümers ning 16.–17. augustil oli rõõm võõrustada kirikumuusik Bernd Geiersbachi abikaasa Simone Geiersbachiga. Koos külastati Järva-Jaani, Ambla, Koeru ja Paide kirikut.

Seekord arutati reisiga seonduvat. 8.–11. märtsini seisab pastorite ja organistide ansamblil ees reis Saksamaale, et osaleda seal toimuval sinodil, mis on praegusele dekaanile Wolfgang Heinickele ühtlasi viimaseks. Võib öelda, et meie delegatsioon on esinduslik – kokku 14 inimest. Selle moodustavad lauljad ja praost, lisaks on delegatsioonis ka abipraost Tõnu Linnasmäe ja Paide koguduse õpetaja Andres Tshumakov. „Olen väga rahul, et leiame praostkonnale partneri, sest oleme Saksamaa mõistes väga väike praostkond,“ sõnab Katrin-Helena Melder.

Heale koostööle loodetakse ka uue dekaaniga. Selles osas on vaadatud ka juba kaugemale. Järgmisel aastal toimuvad meil kirikupäevad ja siis oodatakse Saksamaalt delegatsiooni Eestisse. Muusikatöö, kogudusetöö sekulaarses maailmas ja maapiirkonnas, tegelemine laste ja noortega, loodushoid ja liikumine on valdkonnad, milles kaks osapoolt on juba leidnud mõlemat kõnetava ühisosa. Nii kinnitab Katrin-Helena, aga ei jäta meelde tuletamata, et tegu on siiski eeltööga. Anname siinkohal edasi ka Katrin-Helena tänu Michael Schümersile, kes kontakte on vahendanud.