Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Uue õpikuga

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Olga Schihalejev ja Toomas Jürgenstein uurivad uue kooliaasta hakul oma aastatepikkuse koostöö vilja, Koolibri egiidi all ilmunud gümnaasiumi usundiõpetuse õpikut «Usundimaailma suured küsimused». Liina Raudvassar
Usundiõpetuse õpetajad saavad alustada kooliaastat rõõmsal meelel, sest kirjastuse Koolibri välja antud «Usundimaailma suured küsimused» pakub hõlpu tundide läbiviimiseks.

Autorid, Tartu ülikooli religioonipedagoogika teadur dr Olga Schihalejev ja Tartu Treffneri gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja Toomas Jürgenstein selgitavad uue õpiku tekkelugu kirjeldades, et nüüd kompleksselt kaante vahele köidetud materjali puhul on tegemist kümmekonna aasta tööviljaga. Paljud materjalid valmisid esmalt konkreetses tunnis kasutamiseks, jõudes edasi internetiversioonis laiemale kasutajaskonnale, räägib Jürgenstein.
32. peatüki teemad, mis keskenduvad usulistele probleemidele nii maailmas kui Eestis, on valitud silmas pidades kursust «Inimene ja religioon» uues gümnaasiumi riiklikus õppekavas, puudu on vaid mõned eetikaalased teemad.
Et õpiku kondikava kokku pannes on autorid silmas pidanud nii neid gümnasiste, kel usundite vastu varasem huvi ja teadmised, kui ka neid, kes selle teemavaldkonnaga tõsisemalt alles nüüd kokku puutuvad, siis peavad nad teose kasutajaskonda laiemaks konkreetse kooliastme õppuritest.
Nii võiks see olla abiks ka neile, kel laiem huvi elu süvaküsimuste vastu ning soov nendega omaette õpiku toel tegelda. Ennekõike on sihtgrupina silmas peetud praktiseerivaid õpetajaid.
«Õpetajatele on see konspektiks, mida saab ja tuleb laiendada, ja inspiratsiooniallikaks, mida saab kursusel «Inimene ja religioon» kasutada,» nõustub Jürgenstein, lisades: «Tänapäeva õpetamise võimalused on rikkad ning kindlasti ei taha, et keegi hakkab õpetuses ainult sellele õpikule toetuma.»
Kooliõpiku formaat eeldab teatud atraktiivsust. Püüdluseks on visuaalne mõjusus ning kasutajasõbralikkus. Autorid on üksmeeles: õpik on kujunduselt kaunis ning sisult haaratav. Seda suuresti tänu headele nõustajatele – maalide reprosid ning fotosid on aidanud valida kunstnik Merille Hommik ning kirjastuse kujundaja Mare Kõrtsini – ning Koolibri toimetaja Kärt Jänes-Kapi viimasele lihvile.
Veel nimetavad autorid õpiku sisu väljakujunemisele kaasa aitajate hulgas Liis Serki, Toomas Jürgensteini endist õpilast, kes õpilase seisukohalt väärtuslikke kommentaare andis.
Selle kohta, milliste õpikute ja õppematerjalide järele on praegu usundiõpetuses pakilisem vajadus, arvab 14 aastat Treffneri gümnaasiumis usundiõpetust õpetanud Toomas Jürgenstein, et gümnaasiumi astmes oleks vaja materjale kursuse «Eesti usuline maastik» teemadel. Veel on oodatud õpikud I ja II kooliastmele.
Viimast kinnitab Olga Schi­halejev, kes tegevõpetajate hulgas läbi viidud küsitlusele toetudes rõhutab vajadust koostada õppematerjali eetika teemadele. «Tegemist on valdkonnaga, kus teemaarendused muutuvad suhteliselt kiiresti, kümmekond aastat tagasi kogutud näited ei kõneta sihtrühma,» selgitab ta.
1997. a ilmus Toomas Jürgensteinilt gümnaasiumiõpik «Piibliõpik ja dogmaatika alused», 1999 avaldati «Kiriku ajalugu ja tänapäev: kristlik eetika», mille koostamisel osalesid veel Riina Ruut ja Tiina-Erika Friedenthal.
Liina Raudvassar

Usundimaailma suured küsimused
Gümnaasiumi usundiõpetuse õpik
Autorid: Olga Schihalejev ja Toomas Jürgenstein
Kirjastus Koolibri
128 lk
Toetanud Eesti Kirikute Nõukogu