Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Uues ametis

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Kirikumuusika Liidu uueks peasekretäriks on
alates 15. augustist Helika Gustavson.

OÜ Kiriku Varahalduse Lõuna-Eesti
arendus-projektijuhina asus juulis tööle Üllar Zeigo, uus kontor asub Tartu
Pauluse kirikus Riia 27.

Titta Marita Hämäläinen (34) on asunud tööle
Laste- ja Noorsootöö Ühendusse.

Kirikumuusika Liidu uueks peasekretäriks on alates 15.
augustist Helika Gustavson.

Ta on sündinud 26. detsembril 1969 Tallinnas. Õppinud Eesti
Muusikaakadeemias kooli muusikaõpetajaks, Usuteaduse Instituudi pedagoogilises
osakonnas usuõpetajaks ning omandanud B-kategooria organist-koorijuhi oskused
Dresdeni Kirikumuusika Kõrgkoolis.

Helika Gustavson on töötanud muusika- ja
plokkflöödiõpetajana, ta on olnud Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ning
Viljandi Jaani ning Tallinna Toompea Kaarli koguduses lastekoori dirigent;
Kõrgemate Koolide Lõpetanute Segakoori dirigent ning Tallinnas Nõmmel laste
näiteringi juhendaja. Lisaks tegutseb praegu Halliste Anna koguduses
organistina ning Karksi Peetri koguduses organist-koorijuhina.

Oma hobiks nimetab ta heliloomingut: nais- ja
lastekoorilaulud, oreli- ja klaveriteosed, teatrimuusika (avaldatud suures osas
Lully Gustavsoni 2003. a septembris ilmunud raamatus «Näidendeid koolilavale»)
ja muusika lastejumalateenistuse tarbeks, luuletuste ja laulutekstide kirjutamine
ning tõlkimine (põhiliselt saksa keelest). Helikale meeldib valmistada
lauateatrinukke.

Ta on kajastanud Eesti muusikaelu lisaks kodumaistele
väljaannetele ka ajalehes Sächsische Zeitung.

Gustavson on uurinud oreliehitust nii Eestis kui ka Saksamaal
ja käivitanud uurimistöö E. C. Kessleri ja F. W. Müllverstedti elust ja tööst.
Ta on korraldanud Karksi orelinädalat. Mängib lisaks orelile klaverit,
plokkflööti, kitarri ja mandoolat.

OÜ Kiriku Varahalduse Lõuna-Eesti arendus-projektijuhina
asus juulis tööle Üllar Zeigo, uus kontor asub Tartu Pauluse kirikus Riia 27.

Oma põhiülesandeks nimetab Zeigo koostööd kõigi kogudustega
lähtudes nende soovidest ja vajadustest. OÜ Kiriku Varahaldus hindab
objektiivselt koguduste kinnisvarabaasi ja püüab leida optimaalset lahendit
pikaajaliseks koguduste majandustegevuseks.

Üllar Zeigo on sündinud 10. augustil 1970 Tartus. Lõpetas
1994 Eesti Põllumajandusülikooli. Enne tööleasumist Kiriku Varahalduses töötas
OÜ Maa ja Mets projektijuhina, kus tegeles sarnase valdkonnaga. Tema sõnul
tuleb Kiriku Varahalduses enam tegeleda aga majadega. Läbitud koolitused
kinnisvara valdkonnas osutusid siin eriti kasulikuks.

Üllar Zeigo on Kambja koguduse nõukogu ja revisjonikomisjoni
liige ning MTÜ ZZ Noortekas juhatuse liige. Ta on 2001. a Eesti meister
jõutõstmises. Oma hobideks nimetab Zeigo antiikesemete kogumist ning
restaureerimist. Tema peres kasvab kolm last.

 

Titta Marita Hämäläinen (34) on asunud tööle Laste- ja
Noorsootöö Ühendusse.

Eestisse on teda tõmmanud juba kümme aastat, alates aastast
1995, mil ta paar kuud vabatahtliku diakooniatöötajana Häädemeestel praktikal
oli. Sellel ajal hakkas ta ka eesti keelt rääkima. Titta lisab siiski, et eesti
keel tuleb päris selgeks saada.

«Oskan natuke kõike, aga mitte midagi korralikult,» ütleb ta
enda kohta. Kogemusi on tal küll mitmest kirikutöö valdkonnast: ta on olnud
Helsingis noorsootöötaja ja Kirkonummis nii noorsootöötaja kui ka diakooniatöö
tegija. Ta on huvitatud elust, loodusest, tööst laste ja noortega ning muusikast
ja lugemisest. Kitarrimängu tahab ta ka ära õppida.

Oma töö kohta Eestis arvab Titta praegu, et esialgu
tuleb tal end siinsete projektidega hästi kurssi viia. Kuigi enne Tallinnasse
tulekut andis Heikki Pietilä, kes kaks aastat LNÜs töötas, ülevaate siinsest
noorsootööst, leiab ta, et ennekõike peab ta ise tuttavaks saama inimeste ja
olukorraga.