Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Uues ametis

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Tiit Kaarlõp (52) töötab alates 1.
jaanuarist OÜ Kiriku Varahaldus 
projektijuhina.

Janis Tobreluts (30) töötab alates 1.
juunist 2005 EELK Konsistooriumi sekretariaadis arhivaarina.Tiit Kaarlõp (52) töötab alates 1.
jaanuarist OÜ Kiriku Varahaldus 
projektijuhina.

Tema tööülesandeks on tegeleda
arendusprojektidega. Tiit Kaarlõp on lõpetanud insenerina Eesti Põllumajanduse
Akadeemia, töötanud Maaparanduse ja Veemajanduse Komitees. Aastatel 1989–1996
töötas konsistooriumis majandusvaldkonnas, 1997–2005 Usuteaduse Instituudis
haldusdirektorina.

Tiit Kaarlõp, kes on Tallinna Jaani
koguduse liige, loodab, et töökoha vahetus kiriku sees tuleb kasuks. «Mingi
etapp elus sai täis: töö instituudis majandusküsimustega on olnud pingestav.»

 Janis Tobreluts (30) töötab alates 1.
juunist 2005 EELK Konsistooriumi sekretariaadis arhivaarina.

Tema tööülesandeks on konsistooriumi
arhiivi korrastamine, selle korrashoid ja teenindamine. Samuti on tema
kohustuseks nõustada EELK kogudusi arhiivinduslikes küsimustes, arendada
koostööd Rahvusarhiivi, Viljandi Kultuuriakadeemia jt koostööpartneritega.

J. Tobreluts on õppinud TÜ usuteaduskonnas
ja sooritanud vajalikud eksamid TÜ arhiivinduse õppetooli juures. Viimase kolme
aasta jooksul on ta kirjeldanud EELK praostkondade ja koguduste arhiivides
asuvaid arhivaale.

EK