Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Väärtuslik kirikuraamat on restaureeritud

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Neljapäeval, 26. aprillil andis OÜ Mandragora Kodavere Mihkli kogudusele üle restaureeritud sünnimeetrika raamatu aastatest 1892–1925. See on esimene projekti «Aita kirikuraamatud uuele elule!» raames restaureeritud kirikuraamat.

Restaureeritud Kodavere kirikuraamat, koguduse õpetaja Raigo Ojamets (vasakul), arhivaar Janis Tobreluts ja Mandragora juhataja Ene Sarap.

Restaureeritud Kodavere kirikuraamat, koguduse õpetaja Raigo Ojamets (vasakul), arhivaar Janis Tobreluts ja Mandragora juhataja Ene Sarap.

Aasta tagasi alustas luteri kiriku konsistoorium koos Eesti Ajalooarhiiviga projekti «Aita kirikuraamatud uuele elule!». Esimese restaureeritava objektina valiti välja Kodavere sünnimeetrika raamat ja restaureerijaks firma Mandragora Tartus.

Restaureerimisfirma ruumidesse Tartu ülikooli raamatukogus tuligi neli kuud väldanud restaureerimise käigus uueks saanud raamatut firma juhilt Ene Sarapilt üle võtma Kodavere koguduse õpetaja Raigo Ojamets, piduliku hetke juures viibisid ka konsistooriumi arhivaar Janis Tobreluts ja kirikuraamatute taastamise projekti partnerid ajalooarhiivist.

Õpetaja Ojamets rääkis, et koguduse raamatud olid nõukogude ajal eri peredes  hoiul, et neid üles ei leitaks ja kurjasti ei kasutataks. Iseseisvuse saabudes kogutud raamatud kellamehe kätte kokku ja nüüd asuvad need taas koguduse kantseleis.

Kui ülejäänud raamatud on heas seisus, siis sünnimeetrika raamat möödunud aastasaja algusest oli ainsana halvas füüsilises seisukorras. Töö nimetatud raamatuga tegi keerulisemaks paberi liiga happeline koostis. 583 lehega, s.o rohkem kui tuhande leheküljega raamatu korrastamine läks maksma pisut üle 30 000 krooni. Kogudusel oli oma eelarves sihtotstarbeliseks annetuseks mõeldud 4000 ja Alatskivi kogudusel 2000 krooni. Kuna paljud Alatskivi pered on kantud samasse raamatusse, võeti kasutusele ka see summa. Pala vallalt saadi toetust 20 000 krooni ja ülejäänu kogunes eraannetustest.

Ajalooarhiivis mikrofilmiti kõik Kodavere koguduse personaalandmeid sisaldavad kirikuraamatud aastatest 1834–1940 ning filmid säilitatakse varukoopiatena ajalooarhiivis Tartus. Kõnesolev restaureeritud raamat skaneeritakse filmilt arvutisse, et selles leiduvaid andmeid saaks kasutada Internetis paikneval Saaga koduleheküljel. Pärast 1925. aastat tekkinud kirikuraamatuid andmekaitse seaduse kohaselt avalikult välja ei panda.

Koos raamatuga anti kogudusele üle tehtud töid selgitav fotodega aruanne, et ka järgnevad põlved aduksid tänase päeva tähtsust ja raamatuga toimunud muutust.

Rita Puidet