Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Valimiste aega on pikendatud

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Vabariigi Valitsuse 3. märtsi korralduste kohaselt ei või moodustada enam mitut 10-liikmelist rühma, vaid töö on lubatud ainult ühe 10-liikmelise rühmaga. (Varasemalt olid lubatud välitingimustes tegevused 10-liikmelistes rühmades tingimusel, et kokku ei puututa teiste rühmadega.) 

Et kogudustele anda valimistega seoses lisaaega, otsustas konsistoorium pikendada koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimisi 31. maini 2021. Pandeemiast lähtuvalt lubatakse nii koguduste juhtorganite koosolekutel kui ka praostkonna sinoditel teatud tingimustel tehnilisi vahendeid kasutades hääletada. 

Sinodite korraldamine

Sinodite kokkukutsumiseks on aega 30. septembrini. Alles sinodite uued koosseisud saavad valida kirikukogu saadikud. Sinodite uued koosseisud saab kokku kutsuda alles seal, kus praostkonna kõikide koguduste sinodisaadikud on ära valitud. Mida kaugemale lükkavad praostkonna kogudused juhtorganite valimised, seda kaugemale lükkuvad ka sinodid.

Tähelepanekuid seoses valimistega

Koguduste juhtorganite koosolekuid võib läbi viia internetikoosolekutena, välja arvatud täiskogu koosolek nõukogu valimiseks ja nõukogu koosolek juhatuse liikmete, sinodi saadikute ja revisjoni/revidendi valimiseks. Kui koosolek toimub veebis, tuleb vähemalt isikuvalimisteks vajalik hääletamine viia läbi füüsiliselt, välitingimustes ette nähtud korraldusi järgides.

Kirikuseadustik annab võimaluse viia läbi nõukogu valimised kuni 8-päevastena. Oluline on, et hääletamise ajal on kogu aeg kohal üks häältelugemiskomisjoni liikmetest, kes vastutab, et kõrvalised isikud ei pääse hääletamisprotsessi segama. Viimasel päeval hääletamine lõpeb, loetakse hääled ja tehakse kindlaks valimistulemused.

Uus valitud nõukogu peab valima juhatuse liikmed ja sinodi saadikud. Ka need valimised peavad olema salajased ega tohi toimuda internetis. 

Kõik toimingud tuleb protokollida ja protokoll võimalikult kiiresti konsistooriumisse saata.

Alles siis, kui praostkonna kõikides kogudustes on valimised läbi viidud ja uued juhtorganid valitud, saavad praostid viia läbi sinodi koosoleku ja kirikukogu saadikute valimised.

Küsimuste tekkides võib pöörduda asekantsleri Ülle Keele poole aadressil ulle.keel@eelk.ee või tel  627 7355.

Korraldused on täies mahus avaldatud EELK kodulehel.