Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Välisuudised

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Maailma Evangeliseerimise Soome Keskus (MESK) korraldas Espoos 21.–25. jaanuarini E4 evangeliseerimiskonverentsi teemal «Usk Jeesusesse päästab».
Konverentsi eesmärgiks oli välja selgitada, millist rolli mängib tunnistus Jeesusest tänapäeva Soome ühiskonnas, välja töötada uusi evangeliseerimisviise, tõsta esile ja julgustada noort evangelistide põlvkonda ning kutsuda kirikut, kogudusi ja nende liikmeid üles levitama evangeeliumi rõõmusõnumit kirikust kaugenenute seas.
Konverentsi peakõnelejateks olid ka Eesti missioüritustest tuttav praost Kalevi Lehtinen, piiskop Erik Vikström, evangelist Billy Grahami tütar Anne Graham Lotz ja Jyväskylä vabakoguduse noortetööjuht Jose Turunen. Piibliloenguid pidas peasekretär pastor Eero Junkkaala, erinevaid töötubasid juhatasid eri konfessioonide esindajad.
Soome kirikuvalitsuse usuasjade sekretäri Matti Repo sõnul ei võtnud kirikuvalitsus konverentsi korraldamisest osa, kuna on seisukohal, et evangeeliumi kuulutamine ei ole mitte üks koguduse töövorm, vaid sisaldub nii jumalateenistuses, kirikutalitustes kui ka kasvatus- ja diakooniatöös.
Allikas: www.evankelioi.net ja 21. jaanuari ajaleht «Kirkko ja Kaupunki».
Margot Vent

Gustav-Adolf-Werk sai uue presidendi.
19. jaanuaril toimunud Gustav-Adolf-Werki (GAW) täiskogu erakorralisel koosolekul Leipzigis valiti uueks presidendiks dr dr h c Wilhelm Hüffmeier Berliinist. Presidendi asetäitjateks valiti 52 saadiku poolt Martina Helmer-Pham Xuan Herrmannsburgist ja praost Martin Herche Hallest.
Vastvalitud juhatus tahab intensiivistada koostööd juhatuse, GAW keskuse ja peagruppide vahel. Väljapoole suunatud töö peab uue juhatuse arvates enam tegelema vähemuskirikutega, samuti suhetega teiste organisatsioonidega.
GAW koosneb 27 peagrupist Saksamaa erinevates liidumaades, lisaks on GAWis naiste töögrupp, kuhu kuuluvad 19 allosakonda. Igal peagrupil on omakorda mitualagruppi.
GAW rajati 1832. aastal Lützenis Rootsi kuninga Gustav Adolfi 200. surma-aastapäevaks ning organisatsiooni eesmärgiks sai toetada evangeelseid kristlasi diasporaas. Sajad vabatahtlikud teevad sedasama ka tänapäeval.
GAWi president Wilhelm Hüffmeier on sündinud 1941. aastal, õppis teoloogiat Berliini, Marburgi ja Zürichi ülikoolis, 1972 kaitses doktoriväitekirja, ordineeriti samal aastal. On töötanud õppejõuna Brasiilias, pastorina, referendina kirikuvalitsuses, sekretärina Leuenbergi kirikute osaduskonna juures. Alates 1986. aastast GAW Berliin-Brandenburgi peagrupi juhataja. Teda on austatud Saksa Liitvabariigi teeneteristiga 2001 ja Humboldti Ülikooli audoktori nimetusega 2002. W. Hüffmeier on abielus ja tal on neli last.
Allikas: www.gustav-adolf-werk.de

Hollandis kirjutati 12. detsembril alla luterliku ja reformeeritud kirikute ühinemisleppele.
Samaaegselt toimunud kolme erineva konfessiooni sinoditel vastu võetud otsuse poolt hääletas kuni 80% osalenuist. Veel samal õhtul signeeriti dokument pidulikul jumalateenistusel, millest muu hulgas võtsid osa Hollandi kuninganna Beatrix ja roomakatoliku kiriku kardinal Adrianus Simonis. Uue kiriku nimeks saab Hollandi Protestantlik Kirik.
Ühinemisleppele kirjutasid alla 15 000 liikmega Evangeelne Luterlik Kirik, Hollandi Reformeeritud Kirik, kuhu kuulub 1,9 miljonit liiget, ja Madalmaade Reformeeritud Kirik, kus on 660 000 protestanti. Kirikute ühinedes saab see viiemiljonilise roomakatoliku kiriku järel suuruselt teiseks kirikuks maal, koondades endas rohkem kui 2,5 miljonit inimest.
1. mail ametlikult jõustuvat otsust tervitavad nii Hollandi kirikujuhid kui ka kirikute ülemaailmsed liidud. Hollandi Protestantlik Kirik saab nii Luterliku Maailmaliidu kui Reformeeritud Kirikute Maailmaliidu liikmeks.
«Samen op Weg» (Ühiselt teel – toim) on dokument, mis võtab kokku 1961. aastal alguse saanud ühinemisprotsessi. Luterlik kirik liitus ühinemisläbirääkimistega 1986. aastal. Nii luterlik kui Hollandi Reformeeritud Kirik lähevad oma ajaloos tagasi 16. sajandisse, Madalmaade Reformeeritud Kirik on aga 19. sajandil toimunud kirikute ja koguduste ühinemise tulemus.
Allikas: Luterliku Maailmaliidu kodulehekülg http://www.lutheranworld.org/
Kristel Neitsov