Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Võimalus saada kaplani kutsetunnistus

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Kaplanite kutseühingul on alanud uus voor kaplani ja hingehoidja kutsetunnistuste väljastamiseks.
MTÜ Eesti Kaplanite Kutseühing korraldab käesoleval aastal uue kaplani ja hingehoidja kutse andmise vooru. Kõigil huvilistel tuleb esitada vajalikud dokumendid hiljemalt 17. novembriks. Kogu vajaliku informatsiooniga on võimalik tutvuda Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel (leia kodulehel Töövaldkonnad / Eesti Kaplanite Kutseühing).
Tartu ülikoolis töötajate nõustaja-kaplanina ametis olev religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar sai 2016. a kevadel kaplani kutsetunnistuse ja töötab uues ametis alates käesoleva aasta 1. jaanuarist. Ta on oma tööga väga rahul ja valmis seda Eesti Kirikule tutvustama.

Milles kaplani töö seisneb?
Tõnu Lehtsaar: Ametikoha nimetuseks on töötajate nõustaja-kaplan. Minu ülesandeks on nõustada töötajaid tööelus ettetulevate probleemide korral, samuti töötajate soovi korral nende toetamine usulistes ja spirituaalsetes küsimustes.

Kuidas on kaplan ülikoolis vastu võetud?
Nõustaja-kaplani töökoht on ülikoolis esmakordne, varem pole siin sellist olnud. Arvestades kontaktide hulka inimeste ja allüksustega, julgen väita, et see roll on käivitunud. Aasta lõpuks olen tööalaselt suhelnud pisut enam kui 3% ülikooli töötajatega. Tartu ülikoolis on 3400 töötajat.

Milles kaplani töö seisneb?
Tööst moodustab 4/5 nõustamine tööalaste (suhte-) probleemide lahendamisel ja maksimaalselt 1/5 ulatuses on küsimused usulist laadi. Probleemiasetuse määrab inimene, kes minu poole pöördub. Kaplani tööks vajaliku kutsetunnistuse saamisest võib sõltuda tuleviku töö ja sellega tasub tegelda.
Kaido Soom