Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

30 aastat on Kaarli kogudus välja andnud ajakirja

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Uudised / Number:  /

Kaarli koguduse arhiiv on ammendamatu infoallikas, ka Sulase toimetajatele Saima Sellak-Martinsonile (esiplaanil) ja Külli Saardile. Erakogu 

Sügisel 1990 hakkas Tallinna Kaarli kogudus välja andma ajakirja Sulane. Algusest peale on toimetusse kuulunud Külli Saard, 2006. aastast ka diakon Saima Sellak-Martinson. Toimetusetöö on osa nende igapäevast.

Ajakirja kolm esimest numbrit ilmus 1990. aastal. Külli Saard meenutab, et muutused Eesti ühiskonnas olid viinud selleni, et 1989. aastal hakkasid taas ilmuma kristlikud väljaanded. Missugustest Kaarli koguduse noored inspiratsiooni said ja oma koguduse ajakirja ideeni jõudsid, ta enam ei mäleta. Küll aga seda, et korrastati koguduse raamatukogu, anti välja seinalehte. Kevad ja suvi möödusid ajakirja ootuses ning sügisel jõuti esimese numbrini. „Seinalehe väljaandmine võis anda julgust oma ajakirja sünniks,“ ütleb Külli Saard.

Tänulikud usalduse eest
1988. ja 1989. aastal Kaarli koguduses leeris käinud noored kristlased olid täis tohutut indu. Toimetajaks sai noor filoloog Koidu Põder (nüüd Oja), kaasa lõid Ülle Keel, Eve Uustalu, Angela Animägi (Aljas), Signe Pajuste (Aus), Meelis Holsting, Velda Buldas, loetleb nimesid Külli Saard (toona Keel). Koostööd tehti leerivennast kunstniku Aarne Vasaraga, kes ajakirja ilmestas võrratute joonistustega. „Tagantjärele oleme tänulikud toonasele I pihtkonna õpetajale Mihkel Kukele usalduse eest. Tegutsesime küll koostöös õpetajaga, aga meil oli vabadus anda väljaandele oma nägu nii sisuliselt kui vormiliselt,“ ütleb Külli Saard.
Avanumbris kirjutas Mihkel Kukk, kantuna Sulase motost „Me ei ole kirjatähe, vaid vaimu sulased“: „Praeguses suuremate ja väiksemate väljaannete buumis küsivad paljud, kas veel ühe uue ajalehe ilmumine on üldse õigustatud. Liigne infoküllus võib mõjuda vastupidiselt. Need noored inimesed, kelle töö viljana see leht ilmuma hakkab, ei taha lõigata odavat populaar­sust ega lõivu maksta momendi eripärale. Nad on Kaarli koguduses kujunenud samasugusteks inimesteks nagu need Korintoses, kelle kohta Paulus ütleb: Teist on ju ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri, mis meie teenimistöö läbi valminud, kirjutatud mitte tindiga, vaid elava Jumala Vaimuga, ka mitte kivilauakestele, vaid lihastele südamelauakestele (2Kr 3:3). Just sellepärast ei võigi Sulane saada veel üheks väljaandeks paljude teiste sündivate ja surevate pikas rivis. Ma ei taha oma koguduse häälekandjale soovida mitte ainult pikka iga, vaid õiget Vaimu, mis kirjatähe paljude jaoks elavaks teeb.“

Saavutanud stabiilsuse
30 aastat on ühe ajakirja jaoks pikk aeg, kuhu mahub rõõmsamaid ja keerulisemaid perioode, mõningaid muutusi. Juba järgmisel aastal, 1991, ilmus ajakirja kuus numbrit.
Siis tuli aasta 1998, mil ajakiri jäi üldse ilmumata. Järjepidevalt on see ilmunud aastast 1999. Kui vanu numbreid lehitseda, on märkimisväärne, et algusaastatel pigem ajalehe mõõtu, on nüüd lehekülgi üle kolme­kümne ja ajakiri ilmub kaks korda aastas. Kui esimese numbri tiraaž oli 700, siis praegu jääb see 235–500 vahele. Ilmumisjärgselt kasvas tiraaž aga isegi 2000ni.
30 aastat tagasi erinesid trükitehnilised võimalused praegustest. Olgu siis tegu raamatu, ajalehe või ajakirja väljaandmisega. Kõik oli märksa algelisem ja kogu makett tehti käsitsi valmis. Tekstid kirjutati kirjutusmasinal, enamasti mehaanilisel. (Elektriline kirjutusmasin oli üsna harv nähtus, aga ka vigu kippus sellega kergemini tulema. – R. P.) Pildid ja tekstid kleebiti ettenähtud kohale. Külli Saard meenutab, et artiklite pealkirjad ja päis tuli käsitsi kirjutada. Nii valmis makett. Ajakirja trükiti rotaprindil.

Suures plaanis sama
Võib julgelt öelda, et ajakirja tegijad on ettevõetule truuks jäänud. 1999. aastast kuuluvad toimetusse Ain Leetma ja kunstnik Maara Vint. Külli Saard on kahel korral aktiivsest tööst eemal olnud. Tema lapsepuhkuse ajal 2006 liitus toimetusega Saima Sellak-Martinson.
Ajakirja tunneb teiste seast eksimatult ära tänu Maara Vindi imelisele kaaneillustratsioonile ja kaunitele vinjettidele. Tema osalus ajakirja väljaandmisel tõstab kindlasti trükise väärtust. Aga ta pole mitte ainult kunstnik, vaid ka suurepäraste vaimulike mõtiskluste autor. Kõige pikemaaegne kaasautor on praegune katoliku kiriku preester Ain Leetma, kes kirjutab kirikuloo teemadel.
Oluline osa ajakirja väljaandmisel oli kauaaegsel küljendajal Lembitu Mikkeril, kes muutis Sulase maketti, mida kasutatakse väikeste mööndustega siiani. Pikaaegne keeletoimetaja Karin Leesment on oma töö edasi andnud Rolf Liivile. Viimaste aastate kaastöölistest tõstavad Külli ja Saima esile kunstiteadlase Anu Allikvee, kes köidab lugejaid informatiivsete ja mahlakate artiklitega. Kui avanumbris kirjutas toimetaja Koidu Põder, et leht hakkab tutvustama Kaarli koguduse noortetööd, kiriku arhitektuuri, koguduse päevasündmusi ja minevikku ning kristlikke tähtpäevi, siis teemade osas jätkatakse võetud suunda.
Saima Sellak-Martinson ütleb, et kuigi Sulane ei ole enam noortetöö väljaanne, on tal paljude aastatega välja kujunenud oma ülesehitus ja lugejaskond. Ajakirjast leiab endiste ja praeguste vaimulike jutlusi, koguduse tegemisi käsitlevaid artikleid, aga ka laiemaid kultuuri- ja teoloogiateemalisi lugusid. Avaldamiseks vajaliku materjali otsivad toimetajad enamasti ise. Vahel on keegi midagi avaldamiseks pakkunud, teemad on üldjuhul sobinud ja artiklid on tänuga vastu võetud. Viimases Sulases jagab näiteks Margit-Mariann Koppel oma isa Ülo Ruubeli meenutusi 1948. aasta leerist Kaarli kirikus.
Toimetajad ütlevad, et kajastatud teemad peegeldavadki seda, mis neid enim köidavad, ja igast loost leiab alati uusi teadmisi ning hingekosutust. Küllit on algusest peale paelunud koguduse ja kiriku ajalooga seotud isikud ja teemad, kindlasti ka kunstiga seotu. Saima lisab, et talle pakuvad erilist huvi jutlused, samuti kiriku- ja kunstiajaloo ja teoloogiaga haakuvad käsitlused.
Toimetajad on tänulikud, et kogudus on jätkuvalt pidanud vajalikuks toetada ajakirja väljaandmist. Paberajakirja levitatakse kirikus ja saadetakse tellijatele postiga koju, internetiväljaannet saab lugeda koguduse kodulehelt.
Ajakirja väljaandmist saab toetada, tehes annetuse EELK Tallinna Kaarli koguduse kontole EE171010022004706006 SEBs või EE392200221011214295 Swedbankis. Märgusõnaks „Sulane“.
Rita Puidet

Teekond Sulase ilmumiseks

6.1.1990 loodi Kaarli Noorte Koondis.

13.4.1990 otsustati avada kirjastustoimkond, mille juhatajaks valiti Külli Keel.

30.8.1990 otsustati välja kuulutada lehe nimekonkurss.

10.10.1990 anti trükki Sulase esimene number.

14.4.1991 protokolliti Kaarli Noorte Koondise koosolekul, et välja on antud viis numbrit ajalehte Sulane ja kaks seinalehte.