Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: „Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!“ (Js 43:1)

Reklaam
Reklaam

Author: Jaanus Klaas