Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.   Jh 1:17 

Selles lühikeses salmis Johannese evangeeliumi algusest peitub suur vastandus. Või isegi vastasseis. Ma ei ütleks, et vastamisi on kaks isikut – Mooses ja Jeesus –, vaid vastamisi on kaks maailmanägemust.

Ühel pool on Moosese antud Seadus ja teisel pool Jeesuses ilmunud Arm. Nii nagu Seaduse, nii kirjutan täna Armugi suure algustähega.

Ma ei ütle, et üks on tingimata ja läbi ning lõhki halb ja teine hea. Kuid see, kuidas keegi Seaduse või Armu all toime tuleb, on erinev.

Kui vaatlen Seadust, mida kõige tuntumalt väljendavad kümme käsku, siis ühelt poolt on Seadus väga lihtne: tee seda või ära tee toda. Armasta Jumalat, pühitse hingamispäeva, austa vanemaid. Ära kasuta Jumala nime kurjasti, ära varasta, ära tapa, ära riku abielu. 

Kui lugeda seda, kuidas Jeesus Seadust kommenteerib ja rakendab, siis viib see ummikusse. Mida siis teha? Kuhu minna olukorras, kus head, mida tahan, ma ei tee, ja kurja, mida ma ei taha, ma teen? (Rm 7:19)

Vastus on siin: mine Jeesuse Kristuse juurde, mine Armu juurde. Paulus nimetab Seadust meie kasvatajaks Kristuse poole (Gl 3:24). Seadus oma mittetäidetavuses kasvatab otsima lahendust. 

Ja lahendust pakub Jeesus, Arm, mis on tulnud tema kaudu. Ta on andnud igaühele võimaluse leida pattude andeksandmine. Jumal andestab sellele, kes usub, s.t on veendunud, on kindel, et Jeesus Kristus suri ka tema eest. Et Arm kingitakse selle ühe ristisurma läbi.

Ja teised saad sa usaldada Jumala hoidmisse. Sest Seadus kasvatab sind, hea lugeja, kõigepealt ikka sind. Ja suunab sind Kristuse poole, otsima lahendust võimatule olukorrale olla ilma kõrvalise abita Jumalale meelepärane.

Joel Siim