Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Jeesuse tähendus inimkonna jaoks ei seisnenud sugugi mitte ainult Jumala Poja inimeseks saamises, vaid Tema elu üks olulisi mõtteid oli Jumala väe inimeste juurde toomises. Nii võime näha Kristuses Jumala väge, mida inimesed senini polnud veel kogenud. Pühapäeva evangeeliumikohad kõnelevad erinevatest teemadest: Jeesuse esimesest imeteost, tema vestlusest Samaaria naisega ja sellest, kuidas Jeesus astus üles Naatsareti sünagoogis ning kuulutas, et Jumala vaim on tema peal.
Neid kõiki pühakirja kohti seob Jumala Poja erilise meelevalla rõhutamine. Jeesus ei kasutanud oma ande mitte enese hüvanguks, vaid teiste heaks. Nii võisid saada pulmapeol olijad veini, mis päästis neid häbisse sattumisest, Samaaria naine kuulis vabastavat sõnumit ja sai andeksandmise osaliseks, ning Jumala vaim, kes oli Jeesuse peal, andis tuge ja abi Issanda tegevuse kaudu paljudele.
Uus aeg oli Jeesuse tegutsema asumisega saanud alguse ja see avas kõigile Päästjaga kokkupuutunuile uue tee ja võimaluse. Jumala vägi oli Jeesusega. Kuid see vägi on Jumala Püha Vaimu kaudu ka meiega, et meiegi võiksime seda oma elus kogeda ja sellega teisi inimesi teenida.
Kaido Soom