Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Juubelite aasta Laiusel

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Tänavu täitub 690 aastat Laiuse kiriku esmamainimisest. Selle kõrval on teisigi tähtpäevi, mille märkimiseks on Jõgeva vald ja linn ning Laiuse kogudus võtnud nõuks korraldada mitmeid üritusi.
17. aprillil toimub koostöös Tartu ülikooli usuteaduskonnaga ajalookonverents «Uskuge valgusesse» Johan Kõpu 135. sünnipäeva ja Laiuse raamatukogu 160 tööaasta märkimiseks.
Konverents algab kell 9.30 Jõgeva kultuurikeskuses. Ennelõunal kuulatakse ettekandeid «Külapoisist piiskopiks», «Eesti lipu lugu», «Kõpu külalisi Laiusel», «160 aastat Laiuse raamatukogu» ja «Johan Kõpp eestlaste mineviku uurijana». Ettekandjateks on professor Peeter Järvelaid, doktorid Andres Andresen ja Pille Valk, magistrid Paavo Annus ja Priit Rohtmets (raamatu «Rektor Johan Kõpp» autor), Haljala koguduse õpetaja Margit Nirgi ning koolide noored kodu-uurijad.
Pärast lõunat on võimalik kuulata väljavõtteid Johan Kõpu seni avaldamata päevikutest, saada teadmisi temast kui Jüri Uluotsa õpetajast ja näha jäädvustusi Johan Kõpust filmilindil.
Rahva elu kujuneb kahe võimu – ilmaliku ja vaimuliku – koosmõjul. Sellest viimasest on eesti inimesed tänaseks kaugenenud ja selle peaaegu unustanud. Oma tõekspidamisi järgides oli Johan Kõpp aktiivne karskusliikumise eestvedaja ja Laiuse raamatukogu taasasutaja.

26. aprillil meenutame kauaaegset Laiuse kiriku köstrit ja organisti Jüri Pastarust. Mälestusjumalateenistus algab kell 14 Laiuse kirikus, järgneb mälestustahvli avamine pastoraadi välisseinal ja mälestuskontsert pastoraadi Sinises saalis Laiuse kirikukoori ja Lea Gabrali osalemisel. Lauldakse Lea Gabrali (Jüri Pastaruse hõimlane) koori- ja soololaule. Külla oodatakse Pastaruse sugulasi, endisi õpilasi ja kolleege ning kõiki häid inimesi, kes teda mäletavad.
Jüri Pastarus sündis 1. jaanuaril 1904 Hummuli vallas ja suri 7. aprillil 1993 Jõgeval. 1926. aastal valiti ta Laiuse kiriku köstriks-organistiks ja töötas sellel ametikohal 1941. aastani. Järgnesid tööaastad Kuremaa tehnikumis, Jõgeva kultuurimajas, Jõgeva keskkoolis ja Jõgeva lastemuusikakoolis – ikka muusikaõpetajana, kooride, solistide, ansamblite ja orkestrite juhendajana. Ta oli tõeline Jõgevamaa lauluisa. Ka nõukogude ajal kaunistas tema orelimäng Laiuse kiriku ja vahel ka Põltsamaa kiriku jumalateenistusi.

13. juunil toimub 15. Laiuse vaimulik laulupüha, mis on pühendatud 690 aasta vanusele Laiuse kirikule.
Vaimulike laulupühade traditsioon Laiusel sai alguse vabariigi esimese iseseisvuse ajal Jüri Pastaruse ja Jõgeva kooliõpetaja Richard Stahlbergi (Riho Terasmaa) algatusel. Jumalateenistus algab Laiuse kirikus kell 15, kus laulavad Orimattila, Rapla ja Laiuse kirikukoorid. Järgneb külaliskooride kontsert pastoraadi Sinises saalis. Kell 18 esitab EELK Misjonikoor Maarja Vardja dirigeerimisel kirikus gospelkantaadi «Teelised».

23. augustil möödub 100 aastat päevast, mil Johan Kõpp pidas Laiuse kirikus oma esimese jumalateenistuse. Mälestusjumalateenistus algab kell 14, loodetavasti teenivad seal kaasa peapiiskop Andres Põder ja Tartumaa praost Joel Luhamets. Järgneb meeskoori Forestalia kontsert Alo Ritsingu dirigeerimisel.
Samal päeval loodame esitleda Johan Kõpu «Laiuse kihelkonna ajaloo» faksiimiletrükki. Praeguseks on see raamat muutunud harulduseks isegi antikvariaatides. Samas tunnevad paljud ajaloohuvilised alatihti vajadust selle raamatu järele. Omaaegne Laiuse kihelkond hõlmas ju tervelt 602ruutkilomeetrise osa toonasest Tartumaast. Enam kui 700-leheküljelises uurimuses on juttu paljudest paikadest ja inimestest, võib-olla ka meist nii mõnegi esivanematest. Seepärast soovime sellest suurteosest faksiimiletrükis 500 eksemplari taas välja anda.
Laiuse kogudus ootab rohket osavõttu juubeliüritustest ja loodab, et inimestel on olemas koguduse ajalehti, muid trükiseid, esemeid jms, sest rajamisel on Kõpu tuba Laiuse pastoraadis. Praeguseks on olemas Johan Kõpu kipsbüst, suguvõsa lipp ja sugupuu ning väiksemaid temaga seotud esemeid, mida saab näha konverentsi näitusel.

Epp Järv,
Laiuse Püha Jüri koguduse juhatuse esimees

JOHAN KÕPP
Sündis 9. novembril 1874 Holdre vallas ja suri 21. oktoobril 1970 Stockholmis. Tartu ülikooli usuteaduskonna lõpetamise järel  töötas gümnaasiumiõpetajana Pärnus ja kirikuõpetajana Palamusel.
1909–1922 oli Johan Kõpp Laiuse Püha Jüri koguduse hingekarjane (1916 sai temast üksiti Tartu ülikooli professor), 1934–1940 Tartu ülikooli koguduse eesti piirkonna õpetaja, 1939 Tallinna Toomkoguduse ülemõpetaja, 1916–1918 Tartu ülikooli usuteaduse erakorraline professor, 1919–1939 Tartu ülikooli korraline professor, 1928–1937 Tartu ülikooli rektor, 1939–1957 (alates 1944 eksiilis) EELK piiskop ja 1957–1964 E.E.L.K. peapiiskop eksiilis. Ta oli valitud ka Asutavasse Kogusse.
1930. aastal autasustati Johan Kõppu Kaitseliidu Kotkaristi II klassi ja 1938. aastal Valgetähe II klassi teenetemärgiga. 1934. aastal annetas Laiuse kogudus talle kuldristi.
Johan Kõpp oli Õpetatud Eesti Seltsi auliige, Akadeemilise Ajaloo Seltsi auliige, Eesti Üliõpilaste Seltsi auvilistlane, Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi auliige ja Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis aupresident.
Johan Kõpu tippteoseks kujunes 700-leheküljeline «Laiuse kihelkonna ajalugu», mis on jäänud siiani ainsaks selliseks uurimuseks meie riigi kihelkondade ajaloolisest arengust.

Ilmumas on Johan Kõpu «Laiuse kihelkonna ajaloo» faksiimiletrükk

Vajame raha juurde raamatu trükkimiseks ja iga toetussumma on oluline. Raamatu ilmumist saab toetada kahel viisil:

  •  vormistades ettetellimuse soodushinnaga 300 krooni ja kandes nimetatud summa EELK Laiuse Püha Jüri koguduse arvele 1120248505 (selgituseks märkida: «Laiuse kihelkonna ajaloo» ettetellimine);
  •  kandes vabalt valitud summa samale arvele (selgituseks märkida: Toetan raamatut «Laiuse kihelkonna ajalugu»).

Kes toetab raamatu ilmumist vähemalt 1000 krooniga ja teeb ülekande enne 1. maid, selle nimi kantakse ilmuvasse raamatusse toetajate leheküljele.
Kui ülekande tõendamiseks on vaja arvet, siis väljastab selle EELK Laiuse Püha Jüri kogudus. Arve asjus pöörduda Epp Järve poole tel 5558 0029 või e-posti aadressil epp@laiusepk.edu.ee.
Küsimustele vastavad Epp Järv ja Laiuse raamatukogu juhataja Asta Leiten (tel 774 2510, 527 3515 või e-post asta@laiusepk.edu.ee).