Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Lastekaitse temaatika puudutab ka koguduseelu

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Valma,Kati copy20. veebruaril peeti Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudi ruumes Soome Misjoniseltsi (SLS) toel huvilistele õppepäev «Lastekaitse väljakutsed ja võimalused».

Ligi paarikümnele Eesti eri paikadest kohaletulnule kõnelesid EELK peretöö koordinaator Pia Ruotsala, Nõmme linnaosavalitsuse lastekaitsespetsialist Kati Valma (fotol) ning Tervise Arengu Instituudi lastekaitsealase koolitusprograami juht Liana Rumvolt.
Käsitleti laste probleemide varast märkamist, samuti lahati tugi- ja hooldusperedega seonduvat. Rõhutati, et sageli jääb puudu usaldusest last toetava võrgustiku teistesse osapooltesse, kuid praktika näitab, et kogudusi ja kirikut nähakse siiski vajaliku koostööpartnerina.
Pia Ruotsala tõi välja eri maade luterlike kirikute huvi lastekaitsetemaatika vastu, rõhutades, et turvaline lapsepõlv tagab täisväärtuslikuma elu ning selleks saavad paljud midagi ära teha.
Laste turvalisus ja heaolu on iga kristlase, kooli, lastehoiu ja koguduse vastutus. Lastekaitsetöö ei toimu kuskil kaugel, vaid iga täiskasvanu saab hoolida lastest enda ümber.
Arutleti ka 2016. aastal jõustuva uue lastekaitseseaduse teemadel ning toodi välja vajadus, et kirikudki koolitaksid oma personali ning sealsed töötegijad oleksid nii hariduslikult kui kõlbeliselt tööks sobivad (sh koolitused laagrite läbiviimiseks personalile ning lastega tegelevate töötegijate tõendid karistusregistrist, mis kinnitavad, et nad ei ole väärtegu sooritanud). Samuti peeti vajalikuks arendada koostööd piirkondlike lastekaitsjatega ning korraldada teemakohaseid koolitusi eri paigus üle Eesti.
Koolituspäev kinnitas, et kogudus ei ole muust elust eraldi seisev, vaid osaline piirkonna/kogukonna elus.
Mari Paenurm