Sügisesed plaanid tee suvel!

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Uudised / Number:  /

Suvi on hingamise, puhkuse, aga ka uute mõtete ja plaanide aeg. Kuigi just äsja said koolilõpetajad uhkete lillesülemite keskel kätte oma lõputunnistused ja diplomid, on nüüd aeg teha plaane edasiseks.

Usuteaduse instituudi kabeli altaril on Jüri Arraku maalitud rist ristilööduga. Foto: usuteaduse instituut

EELK oma kõrgkool EELK Usuteaduse Instituut pakub rohkelt võimalusi nii teadmiste omandamiseks kui ka isiklikuks vaimulikuks kasvamiseks.

Instituudi olulisim roll on koolitada kirikule vaimulikke ja teisi töötegijaid. Ent luterlik kirik on läbi aegade väärtustanud haridust ja haritust. Tänapäeval väljendub see ennekõike teoloogilise hariduse pakkumises ja edendamises ühiskonnas laiemalt.

Kõige suurema õppijate arvuga on usuteaduskond, kus on võimalik õppida rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe õppekavade alusel. Instituudi magistriõppe usuteaduse õppekava on möödunud aastal läbinud uuenduskuuri: 50% õppekava mahust on alusaineid, mida õpivad kõik üliõpilased koos, 25%  luterliku teoloogia, diakoonia ja hingehoiu ning idakristluse alal süvendavaid õpinguid võimaldavaid valikmooduleid ning 25% on magistritöö koostamiseks. 

Magistriõppe usuteaduse õppekavale õppima tulemiseks on vajalik usuteaduse alane kõrgharidus või kõrgharidus, milles on vähemalt 60 EAP mahus usuteaduse võtmedistsipliine. Viimase variandi puhul pakub instituut ka võimalust läbida vajalikke eeldusaineid eksternõppes.

Nii nagu varasemaltki saab rakenduskõrgharidusõppes spetsialiseeruda luterlikule teoloogiale, hingehoiule või õigeusu teoloogiale, viimasele küll sel aastal vastuvõttu ei toimu.

Kõige laiemale ja kirjumale huviliste ringile on mõeldud kristliku kultuuriloo magistriõpe, mis aitab mõista meie rahva ajalugu ja kultuuri ning mõtestada seda Euroopa kristliku kultuuriloo kontekstis. Õppima tulemiseks piisab huvist ja bakalaureusekraadist ükskõik millises valdkonnas.

Õppijaid ootab ka pastoraalseminar, kus valmistutakse diakoni- või preestrikoolitusel EELK ordineeritud ametiteks. Kirikus ei saa ilma muusikata ning ka sellele vajadusele katsub instituut läbi oma koolitustegevuse vastata. Kirikumuusika osakonnas saab sel sügisel alustada õpinguid D-, C- või eelkursusel. Lähema huvi korral leiad juhatust instituudi kodulehelt.

Kerstin Kask

UI usuteaduskonna dekanaadi juhataja