Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usundiõpetuse õpetajad said konverentsil kokku

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Religiooniõpetajate liidu (ERÕL) aastakonverents «Jagamine teeb rikkaks» toimus 16. veebruaril Tallinnas Tartu ülikooli usuteaduskonna, usuteaduse instituudi ja Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) toel.

Usundiõpetajatele, aga teistelegi, kel (koolinoorte) religioosne haritus südameasjaks, suunatud konverents on ERÕLi korralisi aastaüritusi, mille korraldamisse organisatsioon suuresti panustab.
EKNi poolt tervitades kinnitas asepresident Joosep Tammo, kes on ise ERÕLi kauaaegne liige ning staažikas usundiõpetuse õpetaja, nõukogu valmisolekut toetada ERÕLi tegevust. Veel tervitas usundiõpetaja kvalifikatsiooni ning koolikogemusega Regina Multram, kes töötab sotsiaalainete peaspetsialistina sihtasutuses Innove. Ta meenutas head õpetajapraktikat 13 aastat tagasi Pille Talvari juures Haapsalus ning hilisemat iseseisvat pedagoogiaega Turba koolis, kus ta religiooniõpetuse õpetajast kooli direktoriks sai.
Huvi religioonihariduse vastu näitab Euroopas tõusutrendi, kinnitas konverentsi peaesineja professor Robert Jackson Norrast Warwicki ülikoolist. Haaravas ettekandes «Religioonide õppimine: muudatused Euroopa poliitikas ja praktikas» andis ta põhjaliku ülevaate Euroopa institutsioonide huvist ja dokumentidest religiooni temaatikas.
Lisaks nihkele riiklikes haridusasutustes, mille tulemusel peetakse vajalikuks tutvustada koolis erinevate õppeainete all religioone, on arengu osaks debatt religiooni osast avalikus sfääris.
Hiljutine rahvusvaheline uuring religioosse mitmekesisuse ja hariduse teemal, milles osales ka Eesti, näitas prof Jacksoni sõnul, et õpilased soovivad erinevuste rahulikku kooseksisteerimist ning peavad selle saavutamise vältimatuks eelduseks teadmiste omandamist erinevatest religioonidest ja maailmavaadetest.
Uurimus kinnitas, et koolis eri religioone õppivatel õpilastel on suurem valmiolek osaleda diskussioonis endast erineva maailmavaatega eakaaslastega.
Prof Jackson on Eestis kolmandat korda, sel korral külastas ta ka haridus- ja teadusministeeriumi, kus tal oli kohtumine üldhariduse osakonna õppekavade spetsialisti Pille Libliku ja nõunik Maie Solliga.
Liina Raudvassar