Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Algupäraste vaimulike laulutekstide konkurss

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

EELK lauluraamatu komisjon kutsub kõiki osalema vaimulike laulutekstide konkursil.

Sobivad tekstid viisistatakse Eesti heliloojate poolt ning trükitakse uues lauluraamatus. Teks­ti­de autorid, kelle looming leiab äramär­kimist, saa­vad tä­nu­täheks signeeritud lauluraamatu esmatrükist ning sobiva viisi leidmisel trükitak­se ära uues laulu­raa­matus. 

Töid hindab EELK lauluraamatu komisjon koosseisus Marko Tiitus (komisjoni esimees), Kristel Aer, Mart Jaanson, Tuuliki Jürjo, Kristjan Luhamets, Maris Oide­kivi-Kaufmann, Gustav Piir, Sigrid Põld, Siret Rutiku ja Tiit Salumäe. Komisjoni otsused aval­da­takse hiljemalt 01.02.2021 kiriku kodulehel, lau­luraamatukomisjoni FB seinal, EELK infovärava uudiste rubriigis e-kirik.eelk.ee ning ajalehes Eesti kirik.

Konkursi reeglid

• Tekstide saatmise tähtaeg on 1.12.2020.

• Tekst peab olema eesti keeles.

• Tekst ei tohi olla varem viisistatud.

• Tekst peaks olema kooskõlas EELK õpetuse alusega.

• Tekst võiks sobituda ühega neist lauluraamatu ala­jao­tustest: Advendiaeg – Kristuse tulemine; Küün­lapäev – Kristuse templissetoomine; Suur Neljapäev – Püha Õhtusöömaaeg; Kolmainupüha, Mihklipäev; Apostlid ja pühakud; Tänu ja ülistus; Kirik ja kogudus; Ristimine; Ligimesearmastus ja teenimine; Kodu ja perekond; Loodus ja keskkond; Kristuse järgimine ja usuvõitlus; Jumala abi ja lohutus eluraskustes; Isamaa ja ühiskond; Reisil ja palverännakul. 

• Oodatud on tekstid ka kirikuaasta pühapäevade teemal ning teistel uue lauluraamatu rubriikide teemadel, mis on leitavad EELK kodulehel, alajaotus „Uus lauluraamat“ ning sealt valida kontseptsioon:  https://eelk.ee/et/uus-lauluraamat/kontseptsioon/.

• Lauluraamatusse valitavate tekstide autoritega sõlmitakse leping tekstide kasutamiseks lauluraa­matus CC BY-SA 3.0 litsentsi alusel. 

Tekstid esitada lauluraamatu komisjoni ni­me­le Kiriku plats 3, Tallinn, 10130 või e-posti aadressil sigrid.pold@eelk.ee.  vajalikud andmed: autori nimi, aad­­ress, telefon, meiliaadress. Küsi­mustele vastab lauluraamatu komisjoni projektijuht Sigrid Põld  (sigrid.pold@eelk.ee).