Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Arutelu strateegia on valmimisel

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

27. septembril kogunes EELK konsistooriumi ruumides esmaseks aruteluks kevadel kirikuvalitsuse poolt ellu kutsutud teoloogilise arutelu strateegia koostamise töörühm koosseisus Urmas Nagel (esimees), Kristel Aer, Kerstin Kask, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Priit Rohtmets, Ove Sander, Randar Tasmuth, Marko Tiitus, Anti Toplaan, Egle Viilma ja Urmas Viilma. 

Teoloogidest, vaimulikest ja kristliku haridusega seotud isikutest koosneva kootöökogu liikmed olid ühisel meelel selles, et nii kirikus kui ühiskonnas aktuaalsetel teemadel on võimalik rääkida eri osapooli kaasates üksteisest lugupidaval moel.

Lähiaja esimese sammuna pidasid komisjoni liikmed oluliseks küsida kiriku liikmeskonnalt tagasisidet, sõnastamaks paar-kolm olulisemat teemat, millele pöörata esimestes aruteludes esmast tähelepanu. 

Enne konkreetsete arutelude juurde jõudmist soovib komisjon koostada teoloogilise arutelu strateegia, mis peaks sisaldama metoodikat ja ettepanekuid, kuidas viia kirikus arutelu head tava järgides läbi teoloogilist diskussiooni. Arutelu strateegia valmides esitatakse see kinnitamiseks konsistooriumile. 

Aktuaalsete teemade sõnastamise järgselt võib erinevaid arutelusid algatada nii koguduse, praostkonna kui komisjoni tasandil ning need võivad soovi korral jätkuda aruteludega vaimulike konverentsi, piiskopliku nõukogu või kirikukogu tasandil.

Algatuse laiem eesmärk võiks olla kiriku sisemise väitluskultuuri arendamine, erinevate arusaamade visandamine, võimalike ühisosade otsimine ning edaspidiste diskussioonikohtade sõnastamine.