Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkurss

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkurss on mõeldud edendamaks Eestis tegutsevate kristlike kirikute ühtsust ja koostööd Eesti ühiskonna vaimseks arenguks. Sellel alusel planeeritavate projektide tegevused ja eesmärgid ei ole piiratud. Projekti sisu ja tegevused võiksid soovituslikult olla seotud EKNi teema-aastaga „Armastame loodut: armastame ligimest“.

Toetust võivad taotleda EKNi liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid. 

Toetust ei saa taotleda organisatsioonid ja isikud, kes 2020. aastal on EKN rahastatud projektide aruande jätnud esitamata või rikkunud oluliselt toetuse eraldamise tingimusi.

Oma- ja kaasfinantseering kogu projekti maksumusest peab olema kokku vähemalt 15%.

Üldjuhul ei toetata oikumeeniliste projektide konkursi kaudu neid tegevusi, mida juba toetatakse EKN või selle asutatud sihtasutuste poolt. 

Projektitoetuse ülempiir on üldjuhul 1000 eurot projekti kohta. Projektikonkursi kogumaht on 20 000 €.

Projekti tegevuste elluviimisel on kohustuslik viidata EKNile kui projekti toetajale, kasutades nähtaval kohal EKNi logo, esitades sellekohase info ka projekti aruandes.

Otsus projektitaotluse kohta tehakse EKNi töökoosolekul 18. märtsil 2021. a.

Taotluses palume esitada järgmised andmed: 1) projekti nimi; 2) eesmärk ja oodatav tulemus; 3) sihtgrupp; 4) ajakava ja kestvus; 5) võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud; 6) projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid; 7) soovituskiri. 

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2021. 

Projektitaotluse vorm on aadressil http://ekn.ee/doc/projektid/Taotluse_vorm_2021.doc 

Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või digiallkirjastatuna  e-postiga ekn@ekn.ee. Tel 646 1028, 512 2564. 

Eesti Kirikute Nõukogu