Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eesti Kirikute Nõukogu valis presidendi ja asepresidendid

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Eesti Kirikute Nõukogu märtsikuu töökoosolekul 18. märtsil valisid liikmeskirikute esindajad järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks presidendi ning asepresidendid.
Kirikuid ühendava oikumeenilise nõukogu presidendiks valiti tagasi 1993. aastast Kirikute Nõukogu tööd juhtinud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Einar Soone.
Ühe asepresidendina jätkab Joosep Tammo, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu pastor. Teiseks asepresidendiks valisid kirikute esindajad Rooma-Katoliku Kiriku peavikaari Eestis Philippe Jourdani.
Eesti Kirikute Nõukogu president ja asepresidendid valiti põhikirja järgselt konsensusprintsiibil. Piiskop Einar Soone oli ainus kandidaat, kes liikmeskirikute poolt presidendi ametikohale esitati.
Asepresidendi kandidaate olid erinevad liikmeskirikud esitanud kokku kuus, kellest valimiskoosolekuks olid end taandanud kaks.
Presidendi ning asepresidentide ülesandeks on Eesti Kirikute Nõukogu tegevust koordineerida ja esindada.
Eesti Kirikute Nõukogu tegutseb oma liikmeskirikute volitatud esindajate kaudu ning kõrgeimaks tööorganiks on korra kuus kogunev töökoosolek. Praegusel hetkel on Kirikute Nõukogus 9 hääleõiguslikku liikmeskirikut ning üks vaatlejaliige.
Asutatakse noortenõukogu
Koosoleku päevakorra kohaselt arutati ja ka kinnitati Eesti Kirikute Noortenõukogu põhikirjaprojekt. Kirikute Noortenõukogu asutatakse erinevate kirikute noorte ümarlaua baasil. Kirikute Noortenõukogu algatusrühm näeb loodava nõukogu eesmärgina Eesti Kirikute Nõukogusse kuuluvate kirikute noorteorganisatsioonide koostööd. Juba praegu kuulub noortenõukogu algatusrühm Euroopa oikumeenilisse noortenõukogusse.
Kohtutakse Pirital
15.-18. aprillini kohtuvad Eesti Kirikute Nõukogu kaasabil Tallinnas Pirita kloostris Euroopa oikumeeniliste nõukogude peasekretärid, et arutleda erinevate eetiliste arusaamade üle ühinevas Euroopas. Kohtumise peaettekanded käsitlevad teemat Euroopa Kirikute Konverentsi tasandilt, sotsioloogilise uurimuse vaatepunktist ning Eesti teoloogide lähtekohalt.
Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad osalevad ka 29. aprillil Niguliste kirikus toimuval ühispalvusel, mis asetub Baltikumi ja Soome roomakatoliku piiskoppide kohtumise raamesse ning on seotud Eesti ja teiste Balti riikide astumisega Euroopa Liitu.
Tauno Teder