Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eriliste inimeste leerilaager

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Laagrikeskuses koos olnud leerirühm pärast jõuluteemalist maastikumängu. Minna Nikki

EELK laagrikeskuses toimus 16.–19. septembrini esimene osa intellektipuudega inimeste leerilaagrist.

Tegu oli juba teise suurema leerilaagriga, mis on viimastel aastatel intellektipuudega inimestele korraldatud. Esimene selline laager toimus eelmisel aastal. Laagri peakorraldaja oli intellektipuudega inimeste töö koordinaator EELKs õpetaja Tiina Ool Kuressaarest. Teda aitasid laagri korraldamisel Kirsti Malmi, Minna Nikki ja Kaido Soom. Samuti oli igal leerilapsel oma isiklik abiline teda toetamas ja juhendamas.
Nii osales leerilaagris 10 leerilast, kuid ühes personaliga oli laagrilisi kokku 23. Laagri teine osa toimub 7.–9. novembrini, laagri lõppemise järel konfirmeerib peapiiskop Urmas Viil­ma leerilapsed Tallinna toomkirikus.
Kirik on maailmas selleks, et toetada kõiki inimesi, eriti aga neid, kelle elus on raskusi ja kes seda tuge enim vajavad. Vaimupuudega inimesed vajavad kahtlemata toetust ja kiriku ülesanne on olla neile abiks. Kõik on Jumala loodud ja vajavad ühendust temaga. Korraldades leeritööd ja tehes igapäevast tööd intellektipuudega inimeste juures, täidab kirik oma ülesannet siin maailmas.
Leerilaager sai teoks tänu Soome luterliku kiriku koguduste toetusele, mis näitab, et kristlased üle kogu maailma ulatavad oma abikäe neile, kes seda enim vajavad. Samuti on võimalik tänu välistoetusele teha Eestis iganädalast tööd vaimupuudega inimestega.
Intellektipuudega inimeste leerilaagris käsitletakse samu teemasid nagu tavalises leerikoolis. Nii peatuti laagri esimeses osas loomise, Jeesuse elu, lunastuse ja kiriku teema juures, kuid neid käsitletakse lihtsustatult, et iga laagriline saaks aru.
Tavalisest leeriõpetusest eristab intellektipuudega inimeste leerikooli veel see, et seal pööratakse rohkem tähelepanu tegevus-kogemuslikele meetoditele: palju lauldakse, tehakse dramatiseeringuid ja joonistatakse-värvitakse. Igaüks saab laagrist kaasa õpimapi, mille abil on hiljem võimalik leerikoolis õpitut meenutada.
Konfirmatsiooni järel liituvad leeritatud oma kodukoha kogudusega. Ka intellektipuudega inimeste töö koordinaator ja kaastöölised jätkavad oma tööd päevakeskustes ja hooldekodudes.
Kaido Soom