Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Internet teeb vaimuliku töö lihtsamaks

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Eelmise aasta koguduste statistiliste aruannete esitamise tähtaeg kirikus oli 20. jaanuar.
Nagu eelmiselgi aastal, sai 2003. a aruandeid esitada elektrooniliselt. Uudsena kehtis aga seekord muudetud aruandevorm.
Arvuti aitab
EELK kodulehe kaudu intranetti ülesriputatud arvulist aruannet sai kohe lugeda ja kontrollida, ühtlasi andis see võimaluse vaadelda, millised kogudused olid kiiremad ja seadusekuulekamad.
Kõige tublimaks praostkonnaks oli Ida-Harju, kus 20. jaanuari tööpäeva lõpuks oli aruandeid esitanud 80% kogudustest ehk 10 kogudusest 8. Ühtlasi jõudis Ida-Harju kõige esimesena nulli – 26. jaanuari seisuga ei olnud selles praostkonnas ühtegi aruandevõlglast. Viimatinimetatud kuupäevaks olid statistika esitanud ka kõik Pärnu praostkonna kogudused.
Samuti laekus 80% aruannetest õigeks päevaks Saarte praostkonnalt, vastavalt 20 kogudusest 16-lt. Viru praostkonnast esitas aruanded nõuetekohasel ajal kaks kolmandikku kogudustest, ehk 20st 13.
Ei tunne tähtaega
Samal ajal leidub praostkondi, kus aruandeid on esitanud vaid kaks kuni kolm kogudust. Kõige kitsim aru andma on Lääne-Harju praostkond, aruandjaid kogudusi (26. jaanuari seisuga) vaid kaks üheksast. Talle järgnevad enam-vähem võrdselt 25%-ga Valga ja Viljandi praostkond.
Konsistooriumi arvuti tarkvaraspetsialist Riina Sildvee ütles, et intraneti kaudu aruandmine on tehtud väga mugavaks, sest lisaks kiirele infosisestamisele saab andmeid kohe kontrollida ning vigade ilmnemisel on neid lihtne parandada. Kirikuvalitsusel on elektrooniliselt sisestatud andmetest kergem teha kokkuvõtteid.
Riina Sildvee nimetas aga, et vaatamata mugavale aruandlusvormile on ikka kogudusi, kust andmed ei laeku õigeaegselt. «On ühed, kes saadavad kohe,» ütles ta, «kuid mõned jäävad venitama.» Nendele kogudustele, kel ei ole interneti võimalust, pakkus Sildvee isegi varianti otse temale helistada ning oma andmed telefonitsi edasi anda.
Kui kogudustelt on aruanded laekunud, avaldatakse statistika ka EELK koduleheküljel.
Kristel Neitsov