Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Intervjuu Leo Baecki raamatu «Judaismi olemus» tõlkijaga

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Anu Põldsam on Tartu ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika õppetooli teadur.
Erakogu

Kuidas jõudsid raamatu tõlkimiseni ja milliseid väljakutseid see pakkus?
Anu Põldsam: Tõlkimise idee käis välja minu pikaaegne mentor ja õpetaja prof Kalle Kasemaa, kes on ise tõlkinud selliste oluliste juudi mõtlejate nagu Jehuda Halevi ja Moše Hajim Luzzatto teoseid. Bae­cki tõlkimise poolt rääkis asjaolu, et «Judaismi olemus» ei ole mitte kõrvaltvaataja poolt edasi antud kiretu kirjeldus kindla fenomeni kohta, vaid ühe sügavalt religioosse ning ühtlasi akadeemilise taustaga juudi arusaam oma religioonist ajal, mis esitas palju uusi väljakutseid nii kristlusele kui judaismile.

Kas mäletad mingit osa tõlkeprotsessist, mis oli eriti meeldejääv / väljakutset pakkuv?
Baeck kasutab võrdlemisi pikki lauseid nagu ka teised tema kaasaegsed saksakeekeelsed mõtlejad. Tõlkijalt nõuab see tähelepanu ja teadlikkust – et mõte kõigi nende osalausete sisse ära ega järg käest ei kaoks. Samas andis kindlustunnet juurde see, et vajadusel sai kogenuma tõlkija Kalle Kasemaaga nõu pidada. Väga oluline osa Baecki kirjutatu mõistmisel oli muidugi eelteadmistel. Ise pidevalt judaistikaga tegeldes oli ehk mõneti kergem ka autori mõttekäike aimata ning tema kasutatud ja viidatud rohkearvulistes allikates – rabiinlikust kirjandusest Goetheni – orienteeruda.

Milles seisnes Leo Baecki jaoks judaismi olemus?
Judaism saab olla üksnes see, kus on esindatud Saladus (ehk Jumal) ja käsk. Käsuta judaism (ehk see, kus piisab vaid saladusest) ei ole judaism, nii nagu ei ole judaism ka see, kus on üksnes käsk ja puudub saladus. Käsu sügavamaks sisuks ja mõtteks on Jumala tundmine ja sellest tulenev heategemine. Baecki jaoks on judaismis olulisel kohal inimese igapäevane tegutsemine ning Jumala õiglusele tuginev ligimesearmastus kui usk kaasinimesse.
Diana Tomingas