Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jumala auks ja koguduse toeks

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Nõva kirik sügisehtes. Õnne Rüütel

Nõva kirik sai tagasi oma aegadetaguse ilu.

Veel 10 aastat tagasi oli Nõva kirikuhoone seisundis, mille kirjeldamiseks sobivad hästi prints Hamleti surematud sõnad „Olla või mitte olla, selles on küsimus …“. Pehkinud torni konstruktsioonid ja väsimusest viltu vajunud hoone läbitilkuva katuse all, kuid ometi paik, kust Püha Vaimu ligiolu kunagi lahkunud ei ole.

Rahataotlus oli koguduse eestpalves
Hävingust oli seda pühakoda päästnud vaid kohalike usklike omaalgatuslik hooldus, mis piirdus mõistagi vähima hädapärasega. Just sellises olukorras oli see kirik ka siis, kui siin eelmise sajandi 1990ndate alguses Nõva rahvas taas arvukalt ristimisele tuli. Üks toona koguduse juurde tulnutest on ka meie praegune koguduse juhatuse esimees Silja Silver.
Apostel Paulus kirjutab oma kirjas korintlastele, et „Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks“ (1Kr 12:28). Meie kogudusel on olnud õnnistus kogeda siin nii imesid kui ka oskuslikku juhtimist.
Esimesele rahataotlusele vastust oodates oli see pidevalt meie koguduse eestpalves ja kuigi reaalne lootus abi saada oli nullilähedane, saime ometi kogeda meie päevade esimest imet – vajalik raha eraldati ja edasi sõltus asi juba reaalsete tööde oskuslikust organiseerimisest.
Tööde tegijaks sai Juhan Kilumets oma firmaga Rändmeister. Talle sekundeeris siis ja ka kõigil sellele järgnenud viljakatel aastatel selle tegusa tandemi teise poolena Silja, kes koguduse poolt kõiki jooksvaid probleeme lahendab. Esimesele imele järgnes teine, siis kolmas ja neljas … Pühakoda sai enesele esmalt kohendatud aluskivid ja seintele uue palkide alumise raiekorra, seejärel uue tornikatuse koos torni sisekonstruktsioonide restaureerimisega, siis uue laudkatuse, edasi uue värvikuue ning seejärel ka imelise siseviimistluse.
Hilisemate katete alt avati 19. saj lõpu sisekujundus, mis puhastati ja restaureeriti, ning nähtavale toodi ka 18. saj keskpaigast pärinev algne poolpalkpõrand.

Tuhat tänu toetajatele
Tänusõnad siinkohal projekteerijatele Vana Tallinna OÜ-le, arhitekt Elo Sovale (fassaadi ja interjööri restaureerimisprojekt) ning Rändmeistri OÜ-le ja insener Ain Pihlile (tornikiivri ja katuse restaureerimise projekt).
Kui kõigiks nendeks töödeks vaja läinud summad kokku võtta, siis tuleks see number üsna mõtlemapanev. Oleme saanud toetust projektide kaudu, aga nende kõrval on meie pühakotta salvestatud ka annetused sõpruskogudustelt, Eesti Konservatiivselt Rahvaerakonnalt ja sadadelt üksikisikutelt.
Nii suuremad kui väiksemad annetused, kuid kõik ühtviisi kallid Jumala auks. Jeesus oma loos vaesest lesknaisest ja tema annetusest on meile õpetanud, et alati ei seisne annetuse väärtus selle summas.
Annetused ei piirdunud üksnes eurode ja sentidega. Raske oleks rahasse hinnata projekti kirjutaja Õnne Rüütli ja restauraatorite mõttetööd ja pühendumust, nagu ka vabatahtlike rõõmsat panust kirikutöödel, millest tulid talgukorras osa saama ka meie Soome sõpruskoguduste inimesed Munsalast ja Tarvasjoelt.
Sajad nimed ja sajad isiklikud panused ühise eesmärgi nimel, mille juurde sobivad meile nii tuttavad lauluread: „Ei mitte meile, mitte meile, vaid Sulle, Jumal, olgu au!“ Ja kui peaks tõesti juhtuma, et kelleltki neist töötegijaist tema hing nõutaks, siis poleks tal raske vastata küsimusele, kellele jääb see, mis ta on soetanud. See jääb Jumala auks ja tema koguduse toeks, see jääb nende usklike toeks, kes tulevad pärast meid.
Tööd meie armsa pühakoja vääristamiseks ei ole aga veel lõppenud. Järgmisel suvel loodame ka aknad restaureerida ja et sellega toime tulla, on praegugi meie annetuskast kiriku ukse lähedal ootel …
Kiidetud oled Sina, Issand, kogu loodu Jumal. Võta vastu meie tänu Sinu auks ja õnnista need annid Sinu armastuse teenistusse Jeesuse Kristuse läbi! Tänuga
Peeter Krall,
Nõva ja Piirsalu koguduse õpetaja

Pildigalerii:

Kiriku uksel JPEG
Nõva kirik on saanud imelise siseviimistluse. Raimond Koppelmaa