Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kiriku lauluraamatu olemus ja kavandatava lauluraamatu proovikivid dogmaatika vaatenurgast 1. osa

/ Autor: / Rubriik: Järjejutt, Uudised / Number:  /

1.
Järgnev ettekanne on peetud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku lauluraamatukonverentsil (26.–27.10.2018 Tartu Pauluse kirikus). Kõigepealt vastan põgusalt küsimusele, miks üldse arvestada lauluraamatu koostamisel teoloogia ja dogmaatika vaatenurka, ning keskendun seejärel kiriku lauluraamatu ülesandele ja kohale kiriku elus. See on laadilt põhimõttelisem arutlus kiriku lauluraamatu tähenduse üle evangeelse luterliku dogmaatika seisukohalt. Nõnda visandatud kiriku lauluraamatu olemuse horisondil sõnastan lõpuks nn väljakutsed, mille ees me lauluraamatut koostades praegu seisame. Need on ülesanded või proovikivid, mida tuleks minu hinnangul võtta tõsiselt, kui koostame lauluraamatut tänapäevastes tingimustes ja peame selle kasutamiskontekstina silmas meie lähemaid aastakümneid. Need proovikivid kätkevad endas võimalusi ja tõotust.

1. Lühike vastus küsimusele, miks on kiriku lauluraamatu koostamisel oluline arvestada teoloogiaga, on lihtne: tegemist on väga olulise ettevõtmisega kiriku elus. Evangeelse luterliku kiriku elu ja tegutsemise allikaks on evangeelium Jeesusest Kristusest, millel rajanevana kirik end mõistab. Just see, mis on kiriku alus ja allikas, on ühtlasi peamine orientiir kiriku elutegevusele. See on ka kõige olulisem kriteerium, mille abil hinnata kiriku elu faktilist olukorda ja kõiki üksiktegevusi – nende kavandamist, elluviimist ja tagajärgi. Teisiti sõnastades: kiriku enesekorraldus kirikuna toimub kiriku õpetuse vahendusel. Üksnes siis kui kirik juhindub evangeeliumist ning küsib, millised sammud aitavad siin ja praegu – praeguse oleviku tingimustes – elada paremas vastavuses evangeeliumi tõega, üksnes siis on kirik vastutustundlik ning tõeliselt kirik. See on meie kiriku, meie kohaliku evangeelse luterliku kiriku põhikirja alguses sisalduv põhimõtteline tõdemus ja sätestus.

2.1. Kuidas paistab kiriku lauluraamatu funktsioon ja ülesanne teoloogia, täpsemalt dogmaatika vaatenurgast? Kiriku lauluraamatu tähendus on mitmemõõtmeline. Lauluraamat täidab mitmeid ülesandeid. See on tähtis ja tähenduslik mitmel viisil. Kiriku lauluraamatu keskne ülesanne on seotud kiriku elu keskse sündmusega, s.t jumalateenistusega, mis on kristliku elu kiriklik identiteedikese. Lauluraamatu ülesandeks on aidata kõlama jumalateenistusele kogunenud Kristuse koguduse ühislaul. Jumalateenistus on kiriku algsündmus – keskne sündmus, kus kirik usuosadusena armusõnast ja armulauast lähtuvalt üha uuesti kuju võtab, kogetavaks saab ja üles ehitub. Lauluraamatu ülioluline roll jumalateenistusel tähendab, et lauluraamat on kiriku ülesehitamise raamat. See on raamat, mis aitab meil kasvada kirikuna, aitab meid liita kokku, aitab meil võtta kuju usuosadusena, aitab meil elada kogudusena.
Lauluraamat toetab koguduse osalemist jumalateenistusel, toetab inimeste kaasamist jumalateenistuse käiku, toetab seda, et iga ristiinimene saaks olla otsene kaasvastutaja kiriku elukäigu eest, k.a jumalateenistuse toimumise ja läbiviimise eest, ning ei peaks olema vaid pealtvaataja või pealtkuulaja. Milles seisneb lähemalt iga ristiinimese osalus jumalateenistusel, millele lauluraamat inspireerib ja kaasa aitab? Milline staatus on ühisel koguduselaulul? Kui püüda iseloomustada koguduselaulu, s.t kõigi jumalateenistusel osalejate – kaasa arvatud kirikuõpetajate ja teiste niinimetatud vaimulike, diakonite ja piiskoppide – ühist laulu, siis mis see on?
Kindlasti võib ütelda, et ühine koguduselaul on jumalateenistuse rikastamine ja kaunistamine. See ei ole aga piisav kirjeldus, kuna võib jätta mulje koguduselaulust kui luksusfenomenist. Õigusega saab ütelda, et ühine koguduselaul on ühine palve, ühine pöördumine Jumala poole. Väga ilus ja tabav on ühist koguduselaulu kirjeldada ka Jumala kiitusena, igavese elu täiust eshatoloogiliselt ettehaarava kiituse- ja ülistuslauluna. Kuid evangeelse luterliku arusaama kohaselt ei ole siiski ka see veel piisav viis väljendamaks asjaolu, miks on jumalateenistusele kogunenud koguduse ühine laul niivõrd oluline ja millises süvatähenduses on lauluraamat kiriku ülesehitamise, kristlik-kirikliku identiteedi kujunemise, kujundamise ja uuenemise raamat.
Niisiis, ühine koguduselaul rikastab ja ilmestab jumalateenistust, on palve, kiitus ja ülistus. Lauluraamat aitab neid ülesandeid täita ja on seetõttu väga oluline. Ometi on kõige tähtsam ühise koguduselaulu juures see, et tegemist on evangeeliumi kuulutamise erilise vormiga. Evangeeliumi kuulutamine on aga seotud Jumala ligituleku ja kohalolu tõotusega.
(Järgneb.)
Thomas-Andreas Põder, teoloogiaprofessor

Ilmunud veebiajakirjas: Kirik & Teoloogia 362 (16.11.2018).