Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koguduste vastutusest

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Pärnu külje all Audrus toimus Pärnu praostkonna sinod, kus kuulati aruandeid  ja valiti  peapiiskopikandidaat.

Sinodi toimumiskohaks valiti  praost Enn Auksmanni sõnul Audru seepärast, et seal polnud ammu suuremat koosviibimist toimunud. Pärast missat  Audru kirikus suunduti aleviku teisel pool asuvasse klubihoonesse. Kohapeal ootas kohvilaud. Sinodit juhatas Enn Auksmann, abijuhataja oli Audru koguduse õpetaja Tiina Janno.
Enn Auksmann esitas praostkonda puudutavad 2013. a üldnumbrid, mille järgi on viimastel aastatel praostkonna territooriumilt lahkunud murettekitavalt palju inimesi: 3792. Suurim hulk neist Pärnu linnast, kust on lahkunud üle 2000 inimese. Kiriku liikmete ja liikmesannetajate seas pole siiski suuri muudatusi toimunud.
Samuti tõi Auksmann välja, et pärast 2007. aastat on laulatuste arv tublisti vähenenud. Ilmselt oli see toimunud mujal elavate inimeste n-ö turismilaulatuste arvelt, seepärast ei pidanud ta seda suureks probleemiks.
Praost kiitis ühte hoidvaid õpetajaid, kes olid hoidunud leeritamata inimeste laulatamisest. Ta arutles ka praostkonna üldisema rolli üle koguduste abisüsteemina, mõtiskledes, kas see roll peaks olema suurem, ning leidis, et teemaga võiks tulevikus kindlasti tegelda.
Järgmisena said sõna kõikide koguduse esindajad: Audru, Häädemeeste, Pärnu, Pärnu-Jakobi, Saarde, Sindi, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Treimani, Vigala ja Vändra. Nende jutust tuli välja, et põhiliseks probleemiks on jätkusuutlikkus: rohkem loodeti nii ristimisi kui leeritamisi. Samas oli ka kogudusi, näiteks Audru, kus viimaseid just rohkem oli.
Kõige nukram tundus olukord olevat Vigalas, kus koguduse õpetaja Kristiina Jõgi sõnul on hääbumas nii koguduse- kui kooritöö. Samas valmistutakse innukalt septembris toimuvaks koguduse 675. aastapäevaks. Tulemas on ka Häädemeeste koguduse ja kohaliku õigeusu koguduse ühine laulupäev, mis on juba 20 aasta pikkune traditsioon.
Järgmise päevakorrapunktina pikendati viieks aastaks Pärnu praostkonna ja Wolfhageni kirikuringkonna vahelist partnerluslepingut, millest siiani mõlemale osapoolele ainult rõõmu on olnud.
Jaanus Torrim andis ülevaate 2013. aasta eelarve täitmisest ning  võeti vastu 2014. aasta eelarve.
Kõne pidas peapiiskop Andres Põder, kes rääkis linnadesse tekkinud uutest kristlikest koolidest ja kutsus kogudusi üles  aktiivsemalt koguduse õpetaja heakäekäiku panustama.
Viimaseks päevakorrapunktiks oligi peapiiskopikandidaadi seadmine. Assessor Joel Luhamets esitati Enn Auksmanni kiidusõnade saatel esimesena, sellele järgnes protest Tori koguduse juhatuse esimehelt Jüri Kaselt, kes esitas kandidaadiks kantsler Urmas Viilma.
Järgnenud põgusa arutelu järel esitati veel kaks kandidaati: assessor Tiit Salumäe ja UI rektor Ove Sander. Valituks osutus Joel Luhamets, kes sai 9 häält 24st. Talle järgnes 8 häälega Urmas Viilma ning 3 häält said nii Tiit Salumäe kui Ove Sander.
Diana Tomingas

Pärnu praostkonna territooriumil elab 83 345 inimest.
Kogudusi on kokku 12.
Liikmesannetajaid  2559.
Aasta jooksul ristiti 94, leeritati 58 inimest.